• In English
 • Інститут досліджень тоталітарних режимів та Архів справ держбезпеки Чеської Республіки

  4 лютого 2020 року підписано Договір про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки.

  У рамках Договору передбачається реалізація спільних проєктів із забезпечення доступу до архівних документів, які стосуються політичних репресій, які мали місце щодо українського та чеського народів у ХХ столітті, публікація таких документів, сприятиме нівелюванню наслідків тоталітаризму ХХ століття у взаємовідносинах держав обох Сторін; створенню фонду користування архівними документами та електронних носіях; організації та проведенню спільних виставкових проєктів та науково-практичних конференцій/семінарів.

  Першим архівом, з яким було укладено Договір про співробітництво з Інститутом досліджень тоталітарних режимів Чехії став Державний архів Закарпатської області. В архіві реалізовується спільно з чеськими колегами проєкт з оцифрування архівних документів, що містять інформацію про репресованих осіб, яка буде оприлюднена в мережі Інтернет.

  3 січня 2022 року чеськими колегами було опубліковано в режимі онлайн першу частину цього проєкту. Це понад тисячу, оцифрованих документів архівно-слідчих справ з фонду 2558, що зберігаються в Державному архіві Закарпатської області, заведених на чехословаків, ув’язнених в роки Другої світової війни та засуджених на три та більше років виправно-трудових таборів. Презентацію приурочено до 80-річчя проголошення амністії для чехословацьких громадян в 1942 році, що перебували у місцях позбавлення волі та інтернованих у колишньому Радянському Союзі.

  Пресреліз чеською мовою: https://www.ustrcr.cz/80-let-od-amnestie-pro-cechoslovaky-veznene-v-sssr-zverejnujeme-spisy-nkvd/
  Українська версія: https://cechoslovacivgulagu.cz/uk/historie_represi_amnestie_1942.html

  15 червня 2022 року підписано Договір про співробітництво між Центральним державним архівом громадських об’єднань України та Інститутом досліджень тоталітарних режимів Чехії. Це – продовження реалізації важливого українсько-чеського проєкту з дослідження наслідків тоталітаризму у ХХ ст. та оцифрування документів, що містять інформацію про репресованих осіб.

  Договором передбачається оцифрування архівних кримінальних справ фонду № 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих» щодо громадян чеської та словацької національностей, які мешкали на території України та зазнали репресій.

  У перспективі до проєкту планують долучитися державні архіви Львівської, Житомирської, Одеської, Івано-Франківської областей, в яких зберігаються документи на переслідуваних та реабілітованих чехословацьких громадян та представників чеської меншини.

  24 серпня 2020 року, у день, коли Україна відзначала 29-річницю своєї Незалежності, Інститут досліджень тоталітарних режимів презентував у Празі англійську, українську та російську версії веб-проєкту «Чехословаки в ГУЛАГУ», який пропонує громадськості та фахівцям результати досліджень документів про політичні репресії у Радянському Союзі, спрямованих проти вихідців з Чехословаччини (не тільки чехів, а й українців, німців, євреїв, угорців, росіян та словаків). До цього проекту долучилися й архівісти України.

  Дослідження репресій проти чехословацьких громадян та осіб чеського походження в СРСР Інститут дослідження тоталітарних режимів Чехії проводить з моменту свого заснування в 2008 році. Співробітники установи записали десятки інтерв’ю зі свідками і родичами жертв радянських репресій, а також придбали ряд документів, фотографій і рукописів спогадів з родинних архівів. Дослідження також проводяться у чеських і іноземних архівах, включаючи архіви колишніх радянських спецслужб в пострадянських країнах, особливо активно ця робота проводиться  в Україні.

  Спільно з українськими партнерами (Державна архівна служба України, Галузевий державний архів Служби безпеки України, Державний архів Закарпатської області) Інститут створив центри оцифрування у Львові та Ужгороді, де обробляються відповідні документи з усіх регіонів України. Це – тисячі слідчих справ репресованих біженців від нацизму з території Чехословаччини в 1939—1941 роках, документи сотень репресованих, розстріляних під час Великого терору 1937—1938 років, а також жертв радянізації Підкарпатської Русі та осіб, що були насильно вивезені з Чехословаччини до Радянського Союзу після 1945 року.

  Доступ до ресурсу за посиланням: 
  українська https://cechoslovacivgulagu.cz/uk/index.html
  англійська https://cechoslovacivgulagu.cz/en/index.html