• In English
  • Інші міжнародні договори

    Державна архівна служба України у 1990-х – на початку 2000-х років співпрацювала з Центральним архiвом МВС Республiки Польща, Документаційним центром об’єднання “Саксонські меморіали”, ФРН, з якими було укладено міжнародні договори про спiвробiтництво гуманітарного характеру. До січня 2012 року державні архіви співпрацювали з Генеалогiчним товариством Юта(США), з 2020 року за ініціативи корпорації FamilySearchInternational,правонаступника Генеалогічного товариства Юта (США), та Державної архівної служби України співробітництво з українськими архівами відновлено. Сторонами реалізується масштабний проєкт з оцифрування документів НАФ України.