• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]

  Наші архівні установи продовжують викладати в онлайн нові справи та описи, значно спрощуючи доступ користувачів до довідкової інформації та, власне, необхідних документів в умовах дії протиепідемічних заходів.

  Сьогодні наш дайджест розпочинає Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Рубрику “E-Archive/Документи онлайн” на офіційному весайті архіву доповнено цифровими копіями 146 справ з 14 фондів.

  Вперше презентуються справи, що містять дані так званого Хрущовського перепису мешканців Слобідських полків, проведеного у 1732 році гвардії-майором Михайлом Хрущовим. До сьогодні збереглися документи лише чотирьох з п’яти полків Слобідської України: Харківського, Сумського, Ізюмського та Охтирського.

  Крім того, серед представлених документів можна відшукати універсали українських гетьманів на дарування чи підтвердження права власності на земельні володіння монастирів.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України підготував чергову партію відредагованих описів 9 фондів прикінцевого періоду Української революції 1917-1921 років.

  Рубрику «Довідковий апарат» офіційного вебсайту Центрального державного історичного архіву України (м. Львів) доповнено п’ятьма описами фонду 146 «Галицьке намісництво, м. Львів», що охоплює період кінця ХVIII – початку ХХ століття. 

  На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці «Електронний архів» відкривається онлайн доступ до частини «ревізьких казок» – документів, що відображають проведення ревізій населення Російської імперії у XVIII – 1-й половині XIX століття з метою подушного податкового обкладання.

  Свого часу до «ревізьких казок» (крім 1, 2 та 6 ревізій) вносили осіб чоловічої і жіночої статі (проте у зведених таблицях жіночу стать ніколи не зазначали) незалежно від віку і працездатності, окрім дворян, духівництва, чиновників, купців, почесних громадян, які не підлягали оподаткуванню. Документи реєстрів містять відомості про чисельність населення, його територіальне розміщення, становий та національний склад, а також вік і сімейний стан.

  Загалом у Російській імперії було проведено 10 ревізій. У Держархіві Харківської області зберігаються реєстри («ревізькі казки») 4-10 всеросійських переписів населення Харкова та Харківської губернії. На даний момент на вебсайті викладені «ревізькі казки» 1782 та 1858 років. Оцифровані справи доступні для перегляду у програмі Djvu reader.

  У Державному архіві Кіровоградської області триває планомірне наповнення рубрики «Електронний архів» оцифрованими документами фільтраційних справ громадян Кіровоградщини, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших держав гітлерівської коаліції під час Другої світової війни (фонд «Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області»). Останніми днями у вільний доступ викладено ще близько 300 справ. 

  Державний архів Тернопільської області розмістив на офіційному вебсайті  електронні версії 34 описів 22 фондів періоду до вересня 1939 року. Це найбільш запитувані фонди польських адміністративних (воєводського управління, магістрату, земельного управління, комісаріату поліції), освітніх (гімназії, семінарії), релігійних (Волинської духовної консисторії та Успенської Почаївської лаври) установ; описи метричних книг, виборчих комісій та Теребовлянської філії товариства «Просвіти».