• In English
 • До вашої уваги черговий блок корисної інформації про те, як просувається процес оцифрування документів та довідкового апарату в наших архівних установах.

  На сайті Державного архіву Київської області рубрику «Довідковий апарат/ Бази даних» доповнено описами справ 95 фондів періоду після 1917 року, які містять відомості про документи часів нацистської окупації Київщини у 1941-1943 роках.

  У представлених описах фондів – вичерпна інформація з питань адміністративного і господарського управління, забезпечення громадського порядку, стану різних галузей економіки, директиви районних (Таращанська, Бишівська, Узинська) та сільських управ (Бишівського, Миронівського, Бориспільського, Бородянського районів), списки платників податків та завербованих на примусові роботи до Німеччини.

  Крім того, архів інтенсифікував роботу зі створення цифрового фонду користування, щоб надати доступ у режимі онлайн до якомога більшої кількості архівних документів.

  Наразі на офіційному вебсайті у рубриці «Е-архів» викладено цифрові копії понад 800 справ з історії міста Біла Церква періоду нацистської окупації (фонд № р-2225 «Управління бургомістра м. Біла Церква»).

  У документах цього фонду ви знайдете свідчення про забезпечення життєдіяльності міста та найближчих сіл у 1941-1944 роках, нацистську політику використання примусової праці місцевого населення, грабування захоплених територій, кількість організованих нацистами таборів для військовополонених та місцевих мешканців, експропрійованого майна, подробиці запровадження жорстких податкових заходів.

  Архівні матеріали відділу РАЦС містять реєстраційні та статистичні дані про новонароджених і померлих мешканців Білої Церкви, перепису населення міста та округу, осіб, примусово та добровільно відправлених на роботи до Німеччини.

  До дня науки в Україні на вебсайті Державного архіву Кіровоградської області (розділ «Публікації на порталі») розміщено електронну версію першого випуску нового серійного видання «Студії з історії Центральної України. Випуск І: Державний архів Кіровоградської області у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях (2013–2019): Збірник статей та матеріалів»

  Державним архівом Харківської області у рубрику «Електронний архів» додано ще один фонд – «ревізьких казок» за 1782 рік – документів, що відображають проведення ревізій населення Російської імперії у XVIII – 1-й половині XIX століття з метою подушного податкового обкладання.

  На допомогу дослідникам родоводу на вебсайті Державного архіву Житомирської області у рубриці «Довідковий апарат» також викладено окремі розділи бази даних «Ревізькі казки», яка створювалась за 355 одиницями зберігання, опису 14, фонду 118 «Волинська казенна палата» за 1795-1888 роки.

  П’ять розділів містять 3288 заголовків, у яких зазначені пошукові відомості: номер справи (ф.118, оп. 14), рік перепису населення, назва населеного пункту (в алфавітному порядку), повіту.

  Найближчим часом очікуємо на розміщення онлайн всієї бази даних «Ревізькі казки» за повітами Волинської губернії.

  Державний архів Черкаської області в умовах карантинних обмежень спрямував технічні та людські ресурси на реалізацію пріоритетного виду робіт – оцифрування довідкового апарату.

  На офіційному вебсайті архіву оцифровані описи сформовано у два розділи: фонди до 1917 року та після 1917 року. Кожен розділ структуровано за галузевою ознакою та анотованим реєстром описів справ архіву. Для зручності передбачено релевантний пошук документів за ключовими словами (назва установи, населеного пункту тощо).

  Нині роботи з оцифрування тривають, і перелік сканованих описів справ постійно оновлюється. Зокрема, протягом квітня-травня вже викладено в онлайн доступ 298 описів справ періоду після 1917 року

  У рубриці «Електронний каталог» офіційного вебсайту Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України відтепер можна ознайомитися з оцифрованими особовими фондами видатних українців: С. Петлюри (3809), Д. Донцова (3849), О. Пилькевича (3884), Ю. Дарагана (3903), І. Мазепи (3933), В. Петріва (3947), Б. Мартоса (4000), Ф. Швеця (4002) та М. Омеляновича-Павленка (4012).

  Разом з тим, на вебсайті опубліковано нові відредаговані електронні версії описів 15 фондів прикінцевого періоду Української революції 1917-1921 років.

  Рубрика «Оцифровані описи та справи онлайн» офіційного вебсайту Державного архіву Чернігівської області поповнилася цифровими копіями 112 описів та 208 справ Національного архівного фонду України. Загалом на вебсайті архіву доступні в режимі онлайн 1832 описи та 16 548 справ.