• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Цифровізація: практичний досвід НДІ мікрографії
  Опубліковано 1 липня 2020 року о 09:00

  В умовах глобального розвитку цифрової інфраструктури та з метою практичної реалізації державної політики України з питань  розвитку цифрової економіки та суспільства у Науково-дослідному, проектно-конструкторському та технологічному інституті мікрографії Державної архівної служби України проводяться наукові дослідження з впровадження цифрових технологій при розробленні нових та модернізації існуючих технологічних процесів забезпечення робіт із формування, ведення і використання страхового фонду документації України.

  Результати досліджень дали змогу створити науково-методичну та технологічну базу для розроблення комплексу нормативної документації із забезпечення виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації з використанням цифрових технологій, інструментів розвитку цифрових інфраструктур та виконати такі проєкти з цифровізації.

  Оцифрування колекцій астрономічних фотоматеріалів у вигляді скляних платівок емульсій різної чутливості та спеціалізованих плівок, отриманих Астрономічною обсерваторією Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, як на стаціонарних телескопах, так і в експедиційних умовах у 1898-2006 рр. із заданим ступенем тотожності.

  Кожна надана для дослідження одиниця астрономічних фотоматеріалів з цієї колекції є унікальною та має велике наукове значення. Результати оцінки зображень співробітникам Астрономічної обсерваторії університету, створених за відповідними умовами проведення експерименту та визначеними атрибутами астрономічних фотоматеріалів, які необхідно візуалізувати та оцифрувати, підтвердили можливість забезпечення цілісного сприйняття об’єкта, адекватну передачу ціннісно-смислового змісту культурної цінності шляхом створення її інформаційного змісту, придатного для реєстрації на мікрографічній плівці для подальшого забезпечення надійного довгострокового зберігання та відновлення із заданою якістю цифрових зображень культурних цінностей за технологіями державної системи СФД України. Результати експериментальних досліджень стали основою для доповіді на Міжнародній конференції «Astronomy and Space Physics», (29.05-01.06.2018, м. Київ) на базі Астрономічної обсерваторії КНУ.

  Оцифрування та цифрова реставрація із заданою якістю музейних експонатів, що мають порушення цілісної структури, незадовільний фізичний стан з високим ступенем руйнування основи, дефекти емульсійного шару, згасаючі та слабкоконтрастні елементи, за технологією створення зображень у цифровому вигляді.

   Проєкт реалізовано  спільно з Музеєм історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з метою створення страхового фонду Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, в якому зберігаються унікальні колекції документів та фотоматеріалів з історії Харківського університету ХІХ – початку ХХІ ст.

  Водночас, окрім вирішення проблеми збереження артефактів, були реалізовані інші завдання, що постають перед музеєм, зокрема, оцифровані матеріали надали змогу створювати якісні копії документів та фотоматеріалів, готувати віртуальні виставки, які можуть розміщуватися в мережі Інтернет або демонструватися на інтерактивних панелях, встановлених у приміщенні музею, і навіть подарувати «друге життя» експонатам, які збереглись до нашого часу в пошкодженому вигляді. Оцифрування пошкоджених фотоплатівок та окремих фрагментів дало змогу відтворити втрачені зображення і, таким чином, ввести до наукового обігу нові історичні джерела.

  Виготовлення копій документів в електронному вигляді, що мають згасаючий та слабкоконтрастний тексти, за технологією підготовки документації до мікрофільмування з використанням цифрових технологій.

  Проєкт реалізовано під час роботи з Державним архівом Полтавської області. У ході виконання робіт виконано оцифрування та доопрацювання цифрових зображень, що мають згасаючий та слабкоконтрастний тексти за технологією підготовки документації до мікрофільмування з використанням цифрових технологій, що дало змогу відновити та зберегти інформаційний зміст архівних документів шляхом створення електронних копій і забезпечити оперативний доступ до матеріалів архіву та формування електронного фонду.

  За результатами досліджень отримано патент на корисну модель «Спосіб контролю якості мікрофільмів з оптично зчитуваними цифровими кодами на проекційних читальних апаратах» та патент на корисну модель «Спосіб фотозйомки документації дзеркальною цифровою фотокамерою, що не має заявленого виробником режиму зйомки в інфрачервоному діапазоні, у видимому та інфрачервоному діапазонах випромінювання».

  Практична реалізація наукових досліджень з питань цифрових технологій дали змогу впровадити у технологічні процеси виготовлення мікрофільмів СФД комплексне використання цифрових і мікрографічних технологій з метою поєднання високої стабільності тривалого (понад 75 років) збереження оцифрованих матеріалів (бази даних, аудіовізуальна та інші види інформації в електронному вигляді, яка зберігається у кадрах мікрофільму у вигляді спеціально розроблених оптично зчитуваних кодів, кольорова інформація, яка зберігається у вигляді набору кадрів, що містять зображення роздільних шарів цифрового коду його колірних складових) на чорно-білій плівці в аналоговій формі з можливостями швидкого доступу до оцифрованих матеріалів.

  За результатами розробки технологічного і програмного забезпечення отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір та патент на корисну модель «Спосіб кодування і декодування даних з використанням структури символу алфавіту оптично зчитуваного цифрового коду».