• In English
 • Продовжуємо інформувати вас про останні цифрові новинки наших архівів, доступні в онлайн режимі.

  На офіційному вебсайті Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України у рубриці «Електронний каталог/Описи» (посилання 1, посилання 2) нещодавно викладено нові відредаговані електронні версії описів 38 фондів з історії військових формувань періоду Української революції 1917-1921 років. 

  Державний архів Київської області на власному вебсайті розмістив електронний примірник довідника «Державний архів Київської області. Анотований реєстр описів Т.2. Ч.2. Фонди періоду після 1917 року», який містить інформацію про склад і зміст документів 552 фондів.

  Більшість описових статей, що увійшли до другої частини другого тому анотованого реєстру, присвячена документальним масивам волосних революційних комітетів сільських рад, волосних, районних, сільських виконавчих комітетів та комітетів незаможних селян Київщини, починаючи з 1917 року. У фондах також зосереджені документи канцелярій Київських повітових комісарів УНР та Тимчасового уряду.

  Окрім того, у довіднику наявна інформація про документи органів судової влади, юстиції, охорони громадського порядку, організацій та установ сфери промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, соціального захисту населення, освіти, науки, промислових та сільськогосподарських об’єднань, профспілкових і громадських організацій.

  Як і в попередній частині видання, статті реєстру розміщено у порядку зростання номерів фондів. Для полегшення та прискорення пошуку інформації у анотованому реєстрі описів наведено список скорочень, покажчик архівних фондів за галузевою ознакою, реєстр фондів (що в різний час були передані до інших установ або об’єднані з іншими фондами), покажчики імен та географічних назв. 

  На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці «Електронний архів» оприлюднено ще 6 кримінальних справ репресованих громадян Харкова та Харківської області. 

  Разом з тим у рубриках «Комп’ютерні бази даних» та «Реалізація Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів» у форматі xls є змога переглянути Список репресованих громадян Харкова та Харківської області (Ф.Р. – 6452, Карні справи громадян, репресованих позасудовими органами м. Харків та Харківської області).

  Документи зазначеного фонду передані на зберігання в 1994-2001 роках з Управління служби безпеки України по Харківській області згідно з Указом Президії Верховної Ради України «Про передачу архівних документів КДБ в державні архіви республіки» від 9 вересня 1991 року.

  Державний архів Херсонської області продовжує розміщувати на власному вебсайті довідковий апарат та документи Національного архівного фонду в цифровому форматі. Так, на сьогодні розділ представлений 552 описами. Серед останніх публікацій – фонд № Р-2 Херсонський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (1920 – 1930 рр.), а також низка виконкомів сільських рад. До того ж оприлюднено більшу частину метричних книг фонду № 113 Херсонський рабин

  Триває активна фаза оцифрування довідкового апарату фондів Державного архіву Житомирської області. На вебсайті архіву у рубриці «Описи» в онлайн режимі можна переглянути описи справ радянського періоду, а  невдовзі і часів незалежності України.

  Наразі викладено скани 50 описів різних фондів радянського періоду: від «Волинського губернського адміністративного відділу виконкому Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів м. Житомир» до «Овруцького повітового продовольчого комітету м. Овруч, Овруцького повіту». 

  Нагадуємо, що у рубриці «Описи» вже доступні всі описи фондів до 1917 року. 

  Збагатилася новими документами рубрика «Оцифровані описи та справи онлайн» вебсайту Державного архіву Чернігівської області. Її поповнили 105 описів та 51 оцифрована архівна справа. 

  Для пошуку необхідної справи варто ознайомитися з оцифрованими описами та списками оцифрованих справ, що розміщені в папках «Справи оцифровані», а також скористатися Анотованими реєстрами описів та відомостей про фонди, які містять метричні книги, і розміщені в рубриці «Про нас/Науково-довідковий апарат/Путівник», яку ви знайдете на головній сторінці вебсайту архіву. 

  До уваги користувачів, задля зручності перегляду оцифрованих описів та документів збільшено швидкість доступу на сервер. Крім того, рекомендуємо використовувати веббраузер Microsoft Edge, а для завантаження теками – ftp-клієнт FileZilla (адреса сервера (хост) – ftp://91.225.197.22, порт – 21, ім’я користувача та пароль вводити не потрібно).