• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: березневий дайджест
  Опубліковано 1 квітня 2021 року о 16:00

  Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за березень 2021 року.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив 10 описів ( ф.19, оп. 1-10) та 200 справ (ф.132, оп.1). 

  Центральний державний електронний архів України доповнив 1 описом фонд 36, 1 опис фонд 19 та 3 описами фонд 35.

  На вебсайті Центрального державного науково-технічного архіву України оприлюднено усі описи документів в електронному вигляді у форматі PDF.

  Центральний державний історичний архів України, м. Київ оприлюднив 20 описів та 53 справи.

  На E-resource вебсайту Центрального державного архіву громадських об’єднань України оприлюднено 31 справу на 5030 аркушах з протоколами та стенограмами засідань Політбюро ЦК КП(б)У в онлайн-проєкті «Управлінські рішення вищого політичного керівництва України. 1919-1991 рр.».

  Вебпортал Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України поповнено 65 цифровими копіями документів НАФ, серед них:

  • підбірка ліричних поезій українських поетів і поетес: О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, А. Малишка, Л. Забашти, Г. Тютюнника, Ганни Черінь, Л. Костенко та В. Симоненка (ф. 44, 135, 211, 464, 517, 541); 
  • документи українського історика, архівіста, палеографа й археолога Івана Михайловича Каманіна (ф. 1303); 
  • фотографія української піаністки, музичної педагогині та громадської діячки Людмили Семенівни Паращенко (ф. 129) 
  • документи українського режисера і театрального актора, народного артиста СРСР (1944) Бориса Васильовича Романицького (ф. 89, 1080, 264, 653, 1167, 1241); 
  • документи українського композитора Олександра Івановича Білаша (ф. 1026, 169, 957, 946, 855, 1112, 627); 
  • документи українського поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка (ф. 1116, 506); 
  • документи української історикині, перекладачки, журналістки, громадської діячки Надії Віталіївни Суровцової (ф. 302, 535). 

  На вебсайті Центрального державного архіву зарубіжної україніки оприлюднено 12 документів із колекції М. Неврлого в ЦДАЗУ, яка знаходиться на стадії науково-технічного опрацювання. 

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України оприлюднив 3 описи фонду 2497 Всеукраїнський єврейський громадський комітет, м. Київ.

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив Путівник. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року. – К., 2008. – 464 с., Анотований реєстр описів та географічний покажчик до фонду 631. 

  Державний архів Хмельницької області оприлюднив нові оцифровані справи фонду 17 «Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)», фонду 226 «Подільська казенна палата», фонду 315 , «Подільська духовна консисторія» та Покажчик (внутрішні описи документів справ) до 76 справ фонду 234, «Подільське відділення Селянського поземельного банку».

  На вебсайті Державного архіву Луганської області опубліковано 4 описи справ на документи НАФ.

  Державним архівом Київської області представлено на власному вебсайті 110 описів справ 79 фондів міжвоєнного двадцятиріччя.

  На вебсайті Державного архіву Вінницької області оприлюднено 149 справ.

  Державний архів Черкаської області опублікував 135 описів 73 фондів.

  Державним архівом Сумської області оприлюднено 9213 карток біржі праці м. Суми періоду тимчасової нацистської окупації 1941 – 1943 років.

  На вебсайті Державного архіву Херсонської області опубліковано 95 справ та 30 описів.

  Державним архівом Полтавської області оприлюднено 57 описів фондів радянського періоду.

  На вебсайті Державного архіву Одеської області опубліковано алфавітні покажчики до метричних книг Одеського равинату.

  Державним архівом Чернігівської області оцифровано та оприлюднено 429 описів та 88 справ документів про репресивні органи комуністичного тоталітарного режиму 

  На вебсайті Державного архіву Дніпропетровської області опубліковано 4 метричні книги про народження (синагога, м. Катеринослав) 1899-1916 рр., 1 анотований реєстр описів. – Т. 1. Фонди дорадянського періоду та 386 облікових карток осіб, висланих на спецпоселення в 40-х роках минулого століття.

  Державним архівом Чернівецької області оприлюднено 18 описів фондів радянського періоду.

  На вебсайті Державного архіву Харківської області опубліковано 1 ревізьку казку, 4 метричні книги, 19 кримінальних справ, 10 описів справ та база даних “Іменний реєстр померлих громадян м. Харків та Харківської області (1932-1933 рр.)” на 10 100 осіб.

  Державний архів м. Києва оприлюднив 151 електронну копію описів 31 фонду.

  Вебсайт Державного архіву Кіровоградської області поповнено оцифрованими описами справ фондів органів КПРС та ВЛКСМ Кіровоградської області та оцифрованими справами фонду 648.

  Державний архів Львівської області оприлюднив 2 описи фонду 257 та 1 опис 266.

  На вебсайті Державного архіву Житомирської області опубліковано 36 справ та 100 описів фондів 601 – Р 727 за 1919 – 1965 роки.

  Державним архівом Тернопільської області додано 20 описів з фондів до вересня 1939 року та поповнено відомостями фонд 484.

  Далі буде…