• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Свіжий випуск журналу «Архіви України»
  Опубліковано 8 квітня 2021 року о 13:52

  На вебсайті науково-практичного журналу «Архіви України»  оприлюднено електронну версію нового випуску фахового видання українських архівістів.

  Перший у нинішньому році номер журналу наповнений цікавими статтями і повідомленнями, оглядами джерел і публікаціями цінних архівних документів, а також рецензіями та інформаціями про різноманітні заходи.

  Зокрема, у рубриці «Подія» вміщено Публічний звіт Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова про роботу Укрдержархіву, архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2020 році та пріоритети Укрдержархіву на 2021 рік.

  Увагу читачів привернуть статті про архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії, образ Українського Вільного Університету крізь призму архівного дискурсу, досвід українських архівів у сфері використання та надання доступу до документів, що містять персональні дані.

  Рубрика «Огляди джерел та документальні нариси» ознайомить  численну читацьку аудиторію із матеріалами про листування працівників Бернардинського архіву у Львові Гелени Полячківни та Освальда Бальцера за 1911-1933 роки. У цьому ж розділі часопису – публікації про форпости на імперському фронтирі Південної України від середини  і до кінця XVIII століття,  про імперське конструювання судової системи для городян Правобережної України (1797-1801 рр.), а також  проєкти герба Києва у творчій спадщині художника-графіка Антона Середи.

  Низка статей, вміщених у новому числі журналу, присвячені знаковим постатям. Судіть лише з назв публікацій: « Ґенеза репрезентацій образу Лесі Українки у кінодокументах 1940–1990-х років», «Українець Стефан Терлецький (1927–2006) – відомий британський політик і громадський діяч (за документами ЦДАЗУ)», « Іван Михайлович Каманін (1850–1921): життя, присвячене улюбленій праці».

  Свіжий номер журналу доповнює прем’єра рубрики «Спогади архівіста». Колишній Голова Держкомархіву Руслан Пиріг розповідає про складні події навколо колекції творів видатних західноєвропейських композиторів, що зберігалася в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, а потім була повернута ФРН.

  Висловлюючи вдячність усім авторам статей, які майстерно і глибоко розкривають архівну проблематику, редакційна колегія журналу «Архіви Україна» прагне розширювати коло науковців, істориків, дослідників-краєзнавців. Отож, запрошуємо вас, шановні друзі і колеги, до співпраці.

  Принагідно звертаємо увагу науковців, працівників архівних установ, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, що науково-практичний журнал «Архіви України» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за двома спеціальностями 029 «Соціальна комунікація» та 032 «Історичні науки».

  З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на  вебсайті журналу за посиланням: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/requirements

  Чекаємо на оригінальні статті, що мають наукову і практичну цінність!