• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: травневий дайджест
  Опубліковано 1 червня 2021 року о 12:40

  Вітаємо шановну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за травень 2021 року.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів

  На вебсайті Центрального державного науково-технічного архіву України оприлюднено 1667 документів «Гусеничний трактор ДТ-54А».

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного оприлюднив 82 документи (21 фотодокумент для виставки до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника, 18 фотодокументів для добірки до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 42 фотодокументи для добірки до Дня Києва та фрагменти з 1 відеодокументу для добірки до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу) .

  Центральний державний електронний архів України опублікував опис № 1 аудіовізуальних документів в електронній формі за 2009-2010 роки Ф. № 22 «Літопис Центрального державного електронного архіву України: колекція аудіовізуальних документів в електронній формі».

  На E-resource вебсайту Центральний державний архів громадських об’єднань України оприлюднено:

  • 27 справ на 3084 аркушах з протоколами та стенограмами засідань Політбюро ЦК КП(б)У в онлайн-проєкті «Управлінські рішення вищого політичного керівництва України. 1919-1991 рр.» ;
  • 55 документів на 96 аркушах до онлайн-виставки «Повернення додому: реевакуація жителів України з Казахстану в 1943-1944 рр.» до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України розмістив на офіційному 1 опис (Іменний покажчик до судових справ Ф. 288 Генеральна прокуратура України за 1936 – 1944 рр.).

  Центральний державний історичний архів України, м.Київ опублікував:

  • 32 справи з опису 1 Ф. 1164, Метричні книги єврейських громад м. Києва та Київського повіту ;
  • 143 анотації на описи 26 фондів удільних маєтків Київської губернії, Києво-Подільського, Таврійсько-Катеринославського та Чернігівського управлінь землеробства і державного майна та ін.: 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 821, 899, 1437, 1438, 1571, 2146 ;
  • 18 цифровими копіями справ з Ф. 28, Володимирський гродський суд ;
  • 27 метричних книг з Ф. 127, Київська духовна консисторія .

  Державний архів Вінницької області оприлюднив:

  • 100 описів радянського періоду;
  • 27 справ Ф. 6023 Колекція фільтраційних, слідчих та наглядових справ переданих СБУ у Вінницькій області, 77999 од. зб., 1918 – 1999 рр.;
  • 18 справ Ф. 177. Могилів-Подільське повітове казначейство, 1389 од. зб., 1795 – 1920 рр..

  На офіційному веб-сайті Державний архів Волинської області оприлюднив 98 описів 23 справ:

  • 13 справ з Ф. 158 «Магістрат міста Луцька, м. Луцьк, Волинське воєводство» за 1909-1914, 1919-1920 роки ;
  • 10 справ з Ф. 3 «Луцька міська управа, м. Луцьк, Волинської губернії» за 1876, 1880-1886 роки;
  • описи фонду П-32 «Луцький міський комітет Комуністичної партії України (міськком КПУ), м. Луцьк Волинська область»;
  • 21 опис 18 фондів періоду до 1939 року;
  • 39 описів 23 фондів радянського періоду, описи у формі pdf.

  Державний архів Дніпропетровської області опублікував на офіційному веб-сайті 4 метричні книги про народження (синагога, м. Катеринослав) 1909-1914 рр. Ф. 193, оп. 3, спр. 614, 615, 616, 617 та

  21 опис архівних фондів радянського періоду Ф. Р-908 – Ф. Р-1129.

  Державний архів Житомирської області оприлюднив 15 справ «Волинська казенна палата» Ф. 118 оп.14 (справи № 65, 91, 114, 164, 171, 185, 201, 226, 313, 315, 317, 320, 334, 343, 354).

  Державний архів Запорізької області оприлюднив 380 номерів офіційного періодичного видання «Червоне Запоріжжя» , 5 мап та планів (Ф. 230, оп. 2, спр. 833а, Ф. 230, оп. 1, спр. 332, Ф. 1293, оп. 168, спр. 68, Ф. 24, оп. 1, спр. 141, Ф. 230, оп. 1, спр. 938) та 2 справи Національного архівного фонду справи 427 та 467 з фонду: Олександрівська міська дума і управа (Ф. 24).

  Державний архів Київської області опублікував цифрові копії 52 описів справ 49 фондів періоду після 1917 року (Описи справ фондів органів державної влади та управління, промислових підприємств та їхніх об’єднань, товариств і кооперативних спілок, медичних та освітніх установ, навчальних закладів, які діяли на Київщині у 1919–1939 рр. Місцеві органи державної влади представлені фондами Бишівського, Васильківського та Великодмитровицького волосних виконавчих комітетів, Ворзельського революційного комітету, сільських рад окремих районів Київського округу, а згодом – області, Київської губернської судово-земельної комісії та Сквирського повітового земельного відділу).

  Державним архівом Кіровоградської області оцифровано 245 документів НАФ (Ф. 5907 – правління Комітету Державної безпеки при Раді Міністрів УРСР по Кіровоградській області, оп.5 (Фільтраційні справи з 416 по 615) Ф. 20, оп.1 – Єлисаветградська повітова земська управа Ф. 39, оп.1 – Маловисківське сільське управління с.Мала Виска Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (Посімейний список сільського товариства за 1913 рік) Ф. 64, оп.1 – Єлисаветградська єврейська чоловіча гімназія Шалити і Волова м.Єлисаветград Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (Метричні свідоцтва та клопотання батьків учнів про прийняття їх дітей до гімназії; Метричні та медичні свідоцтва. Клопотання про прийом учнів; Баловий журнал. ) Ф. 78, оп. (1, 3, 4, 5) – Єлисаветградська міська управа (Списки євреїв, міщан, купців)).

  Державний архів Львівської області оприлюднив 66 описів: 18 описів Ф. П-9 “Червоноармійський районний комітет КП України, м. Львів” та 48 описів П-10 “Нестерівський районний комітет КП України, м. Нестерів, Львівської області”.

  Державний архів м.Києва опублікував 157245 аркушів з Ф. Р-1654 «Відділи реєстрації актів цивільного стану у м. Києві» та 7587 скан-копій описів справ.

  Державний архів Миколаївської області оприлюднив:

  • 220 описів метричних книг Ф. 484 «Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області» ;
  • 20 описів (20 фондів) науково-довідковий апарат: колишнього партійного архіву.

  Державним архівом Полтавської області опубліковано 134 описи фондів радянського періоду.

  Державний архів Сумської області оприлюднив на своєму офіційному вебсайті 36 метричних книг та 7 книг реєстрації актів громадянського стану Сумської області.

  Державний архів Тернопільської області оприлюднив 2 описи фондів до вересня 1939 року , 44 описи фондів періоду німецької окупації , 69 справ з фонду Ф. 484 Оп. 1 Єврейська синагога Кременецького повіту Волинської губернії та 1 опис архівної колекції документальних матеріалів, ініціативного документування подій, пов’язаних з пандемією через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS -CoV-2.

  Державний архів Харківської області опублікував 5 описів, 38 справ (з них 3 метричні книги та 35 кримінальних справ):

  метричні книги Харківської духовної консисторії (Ф. 40. оп. 105, спр. 440, 441 та 673) ;

  кримінальні справи на репресованих громадян м. Харкова та Харківської області ;

  описи справ постійного зберігання радянського періоду: Відділи записів актів громадянського стану районних відділень Управління НКВС у Харківській області.

  Державний архів Хмельницької області на офіційному сайті оприлюднив 92 документи (Ф. 17 о. 1 – Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція), Ф. 226 о. 79-80 – Подільська казенна палата, Ф. 315 о. 1  Подільська духовна консисторія Описи фондів радянської доби).

  Державний архів Черкаської області опублікував 147 описів 81 фонду періоду після 1917 року.

  Державний архів Чернівецької області оприлюднив 56 примарій комуни Мигучени (990 арк.) – документи адміністрації громади: список жителів, фінансові звіти, інструкції, циркуляри, протоколи та постанови, статистичні дані, інвентарні описи, офіційне листування та 2 фотоальбоми (126 світлин) – фотоальбоми з I і VII Чернівецьких сільськогосподарських виставок 1951 і 1957 рр.: урочистості, убрання павільйонів, експонати, в тому числі сільськогосподарська та промислово-виробнича техніка, худоба, врожайні піраміди, що демонструють досягнення кожного району області.

  Державний архів Чернігівської області оприлюднив 100 справ та 1479 описів радянського періоду.

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн добірка оцифрованих документів усіма державними архівними установами опублікована на офіційному сайті Державної архівної служби України та містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.