• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за червень 2021 року
  Опубліковано 30 червня 2021 року о 18:13

  Вітаємо шановну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів:

  На вебсайті Центрального державного науково-технічного архіву України оприлюднено 2404 документи «Гусеничний трактор ДТ-54А».

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного опублікував 106 документів (19 фото та 5 фонодокументів для добірки «Я все життя мріяла співати» до 90-річчя від дня народження Є. Мірошниченко, 16 фотодокументів і фрагменти з 1 кінодокументу для виставки «Для мене кіно – то життя» до 80-річчя від дня народження І. Миколайчука, фрагменти з 1 відеодокументу для відеоролику до Дня Медичного працівника, 8 фотодокументів для добірки до Міжнародного дня батька, фрагменти з 1 кінодокументу для відеоролику до 50-ї річниці з дня знаходження Скіфської пекторалі з кургану Товста Могила, 22 фотодокументи для добірки «А в це ніхто не вірив…» до 80-річчя початку німецько-радянської війни 1941–1945 рр., фрагменти з 1 кінодокументу для відеоролику до 90 річчя від дня народження кінорежисера Г. Кохана та 31 фотодокумент і фрагменти з 1 відеодокументу для документальної виставки «Творці Конституції незалежної України» (до 25-ї річниці прийняття Основного Закону України).

  На E-resource вебсайту Центральний державний архів громадських об’єднань України оприлюднено:

  • описи № 9, 12 ф. 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС), м. Київ (1919-1991)», що охоплюють документи з’їздів, конференцій, пленумів, Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ та його відділів за 1923-1961 рр. ;
  • 46 документів на 101 аркуші до 25-ї річниці прийняття Конституції України;

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив:

  384 справи ф.132, оп. 1 – листи державних, громадських та церковних діячів України, Польщі та ін. країн;

  5 справ ф. 618, оп. 2 – документи митрополичої римо-католицької консисторії, м.Львів;

  7 описів (ф.35 «Магістрат  м. Мостиськ, Перемишльської землі, Руського воєводства, з 1783 р. – Перемишльського округу», оп. 1; ф. 44 «Магістрат м. Сянока, Сяноцької землі, Руського воєводства, з 1783 р. – Сяноцького округу», оп. 1; ф. 45 «Магістрат м. Старої Солі, Перемишльської землі, Руського воєводства, з 1783 р. – Самбірського округу», оп. 1; ф. 82 «Бялиня-Холодецький Юзеф (1852-1934), громадський діяч, історик», оп. 1; ф. 93 «Земялковський Флоріан (1817-1900), юрист, політичний діяч, професор Львівського університету, депутат Галицького сейму і Австрійського парламенту, міністр» оп. 1-2;        ф. 425 «Львівський воєводський округ Ліґи протиповітряної та протигазової оборони Польщі, м. Львів», оп. 1);

  Центральний державний історичний архів України, м.Київ поповнено:

  На вебпорталі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України оприлюднено:

  • 28 цифрових копій книжкових обкладинок та ілюстрацій, виконані українськими художниками: О. Довгалем, Й. Дайцем, І. Їжакевичем, О. Лисенком, І. Мозалевським та ін. (ф. 58, 214, 268, 544, 700 та ін.);
  • 1 цифрова копія автографу віршу Т. Шевченка “Сон” (ф. 506);
  • 8 цифрових копій автографів віршів Т. Шевченка, лист поета Т. Щепкіну;
  • 2 цифрові копії документів архітектора В. І. Беретті (ф. 9);
  • 5 цифрових копій світлин українського актора та кінорежисера Івана Васильовича Миколайчука (ф. 984, 1154);
  • 4 цифрові копії документів лікарки, громадської діячки та письменниці Олени Миколаївни Требінської (ф. 91) ;
  • 12 цифрових копій документів художника-графіка і педагога Олександра Григоровича Данченка (ф. 50, 58, 241, 356, 700, 923);
  • 11 цифрових копій документів з історії українського конституціоналізму (ф. 542, 1179, 1303);

  Державний архів Вінницької області оприлюднив:

  • 250 описів радянського періоду;
  • Ревізькі казки 10 справ ф. 177. Могилів-Подільське повітове казначейство, 1389 од. зб., 1795 – 1920 рр.;

  Державний архів Дніпропетровської області опублікував на офіційному веб-сайті 4 метричні книги про народження (синагога, м. Катеринослав) 1915, 1917 рр. ф. 193, оп. 3, спр. 618, 619 та метричні книги про шлюб (синагога, м. Катеринослав) 1892–1899 рр. ф. 193, оп. 3, спр. 620, 621,

  28 описів архівних фондів радянського періоду Ф. Р-1134 – Ф. Р-1234;

  Державний архів Київської області опублікував цифрові копії 51 опису справ 48 фондів, а саме: Бишівського, Васильківського та Великодмитровицького волосних виконавчих комітетів, Ворзельського революційного комітету, сільських рад окремих районів Київського округу, а згодом – області, Київської губернської судово-земельної комісії та Сквирського повітового земельного відділу. Процеси індустріалізації економіки відображені у документах фондів Українського державного будівельного тресту місцевої промисловості та Кагарлицького державного цукрового заводу. Органи управління сільським господарством та торгівлею репрезентовані відповідно фондами Київської обласної бурякової контори, Київського обласного бюро товариства з відновлення та зміцнення сільського господарства та Київського обласного відділу внутрішньої торгівлі , а також оприлюднив 237 справ, ф. 384, оп. 12 (Київська губернська комісія першого загального перепису населення у 1897 р., м. Київ. Циркуляри Київського губернатора про проведення перепису населення. Аркуші перепису, відомості підрахунку населення Уманського повіту);

  Державним архівом Кіровоградської області оцифровано 20 документів НАФ (Метричні книги Церкви Успіння Пресвятої Богородиці с.Янополь Єлисаветградського повіту Херсонської губернії Ф.109, оп.1 , (спр. 1 – 7) та Ф.109, оп.2 , спр. 1 – 9.; Метричні книги Церкви Успіння Пресвятої Богородиці, с. Коробчине Єлисаветградського повіту Херсонської губернії Ф.125, оп.1 , (спр. 8,9,10,11)) та 210 описів справ фондів органів КПРС та ВЛКСМ Кіровоградської області;

  Державний архів Луганської області оприлюднив 19 цифрових копій спр.1 (Сповідні відомості Митрофанівської церкви Катерининської єпархії села Лисичанськ Лисичанської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії за 1851 рік);

  Державний архів Львівської області оприлюднив 144 описи фондів «Партійний архів Львівського обкому України»: П-11, П-12, П-13, П-14, П-15;

  Державний архів м.Києва опублікував 17869 скан-копій 10 фондів;

  Державним архівом Полтавської області опубліковано 43 описи фондів радянського періоду;

  Державний архів Сумської області оприлюднив на своєму офіційному вебсайті 50 метричних книг та 117 книг реєстрації актів громадянського стану Сумської області;

  Державний архів Тернопільської області оприлюднив 1 та 2 опис ф. 2004 «Колекція документальних матеріалів по звільненню Тернопільської області від німецько-фашистських загарбників (1941–1944 рр.)»;

  Державний архів Харківської області опублікував 23 справи постійного зберігання (з них 4 метричні книги та 19 кримінальних справ):

  метричні книги Харківської духовної консисторії,

  кримінальні справи на репресованих громадян м. Харкова та Харківської області;

  Державний архів Черкаської області опублікував 81 опис 30 фондів періоду після 1917 року;

  Державний архів Чернівецької області оприлюднив 49 документів примарії комуни Мигучень: інструкції, циркуляри, журнали, заяви жителів, відомості, листування, виправдальні документи, статистичні дані, бюджет комуни та 13 описів дорадянського і радянського періодів.

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн добірка оцифрованих документів усіма державними архівними установами опублікована на офіційному сайті Державної архівної служби України та містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.