• In English
 • Питання: Як дізнатися в яких архівах які фонди/документи зберігаються?
  Опубліковано 15 вересня 2021 року о 15:00

  Відповідь: Державні архіви зберігають документи Національного архівного фонду відповідно до свого юридичного статусу і профілю. На сьогодні мережа архівних установ України включає центральні державні архіви, галузеві державні архіві, державні архіви областей, міста Києва, архівні відділи райдержадміністрацій, міських рад, трудові архіви, архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, тощо.

  Центральні державні архіви України зберігають документи Національного архівного фонду відповідно до свого профілю, що мають загальнодержавне значення. Галузеві державні архіви створюються для зберігання геологічних, гідрометеорологічних, картографічних та інших специфічних видів архівних документів, які потребують особливих умов їхнього зберігання і використання відомостей, що в них містяться. Місцеві державні архівні установи зберігають документи Національного архівного фонду, що мають місцеве значення. 

  Дізнатися інформацію про державні архівні установи та перейти на їхні сайти можна на вебпорталі Державної архівної служби України у розділі «Мережа установ».

  Архіви для пошуку архівних документів або відомостей, що містяться в них, створюють довідковий апарат (путівники, описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо).

  На вебсайтах переважної більшості архівів вже зараз у режимі онлайн можна ознайомитися з описами справ постійного зберігання та документами у спеціальних рубриках на кшталт «Електронний каталог» чи «Е-архів». 

  Користувачеві може допомогти інформація, розміщена на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України.

  *Тут користувачі мають змогу отримати вільний доступ до електронних путівників по фондах державних архівів.

  Питання-відповідь