• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за жовтень 2021 року
  Опубліковано 1 листопада 2021 року о 17:02

  Вітаємо шановну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ.

  На вебсайті Центрального державного науково-технічного архіву України оприлюднено 1126 документів НАФ комплекс 1-530 “Канал “Дніпро-Донбас”;

  Центральний державний електронний архів України опублікував опис № 7 аудіовізуальних документів в електронній формі за 2017 рік фонду № 22 «Літопис Центрального державного електронного архіву України: колекція аудіовізуальних документів в електронній формі Центрального державного електронного архіву України»;

  Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного додано 1641 обліковий запис до інформаційного ресурсу «Електронний каталог аудіовізуальних документів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного» (з них 1400 записів з доданими переглядовими копіями фотодокументів та 241 запис на фонодокументи);

  На E-resource вебсайту Центральний державний архів громадських об’єднань України оприлюднено:

  • 7 справ: Справи фонду 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих (1918-1950)» ;
  • 56 документів: Документи онлайн-виставки «Український вільний університет в Празі – осередок освіти і науки української еміграції» та документи на офіційній сторінці ЦДАГО України в соціальній мережі Facebook з нагоди пам’ятних дат та подій https://www.facebook.com/cdago.gov.ua ;
  • 2 описи: Повнотекстові описи № 13, 15 фонду 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС)), м. Київ (1919-1991)» із документами з’їздів, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ та його відділів, а також документами обласних комітетів за 1952-1964 рр. ;

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив 210 справ:

  • 100 справ – фонд 618 опис 2 «Римо-католицька митрополича консисторія, м. Львів» ;
  • 100 справ – фонд 310 опис 1 «Український університет у Львові» ;
  • 10 описів: Фонд 694 «Колекція документів до історії перебування російських військ на території Галичини в період Першої світової війни» Опис 1, Фонд 696 «Тот Діонізій, директор львівської філії Товариства взаємного страхування у Кракові, президент Галицького музичного товариства у Львові» Опис 1, Фонд 697 «Тепа Францішек, художник» Опис 1, Фонд 765 «Петрушевич Антоній (1821–1913), історик, філолог, етнограф, колекціонер» Опис 1, Фонд 807 «Окружна спілка землеробських і заробково–господарських кооперативів, м. Львів» Опис 1, 2, Фонд 836 «Третери» Опис 1, Фонд 838 «Колекція документів польських національних комітетів, союзів, об’єднань та військових формувань у Сибіру, на Далекому Сході та в Маньчжурії» Опис 1, Фонд 863 «Спілка німців – християн Галичини, м. Львів» Опис 1,2;

  Центральний державний історичний архів України, м.Київ опублікував 56 справ: Метричні книги єврейських громад Київського повіту, ф. 1164, опис 2 та книги Генерального опису Лівобережної України 1768 р., ф. 57;

  Центральний державного архіву-музею літератури і мистецтва України представив онлайн – платформу «Архіум» з доступом до 100 тис. скан-копій;

  Державний архів Волинської області оприлюднив 18 архівних кримінальних справ несудових органів за 1944-1993 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область»;

  Державний архів Дніпропетровської області опублікував на офіційному веб-сайті 35 документів:

  метричні книги (синагога м. Катеринослав) про шлюб, розлучення – ф. 193, оп. 3, спр. 627а (1917р.); про смерть – ф. 193, оп. 3, спр. 628, 629, 630, 631 (1900-1914 рр.);

   – описи архівних фондів радянського періоду ф.-1744 – ф.-1956;

  Державний архів Житомирської області оприлюднив:

  • 42 цифрові копії описів : з ф.-1094 оп. 2 «Народний суд 15-ої дільниці Волинського судового округу м. Коростишів, Коростишівського р-ну» по ф.-1135 оп. 1 «Овруцький повітовий відділ профспілки працівників освіти м. Овруч Овруцького повіту Волинської губернії»;
  • 10 метричних справ з ф.1 «Волинська духовна консисторія. м. Житомир Волинської губернії» опису 77 справи №№ 64, 145, 511, 517, 535, 1037, 1949, 1956, 1965, 1971;
  • 4 справи ревізьких сказок з ф.118 опису 14 справи №№ 43, 150, 214, 264;

  Державний архів Запорізької області опублікував 93 описи справ періоду після 1917 року;

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив 20 описів науково-довідкового апарату періоду до 1939 року;

  Державний архів Київської області опублікував цифрові копії 533-х архівних справ оп. № 2 ф. 280 «Київська казенна палата, м. Київ»;

  Державним архівом Кіровоградської області оцифровано 47 документів:

  • метричні книги, Церква Преображення Господнього, церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Аджамка Олександрійського повіту Кременчуцької губернії;
  • метричні книги, Церква Святого Миколая, церква Покрови Пресвятої Богородиці, церква Архангела Михаїла, с. Цибулеве Олександрійського повіту Херсонської губернії;
  • метричні книги, Церква Святого Миколая, с. Плетений Ташлик Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;

  Державний архів Луганської області оприлюднив 1 архівний опис: метричні книги, сповідні відомості, описи справ постійного зберігання;

  Державний архів Львівської області оприлюднив 108 описів фондів Партійного архіву Львівської області;

  Державний архів Миколаївської області оприлюднив 167 описів (9 фондів) науково-довідкового апарату: описи колишнього партійного архіву;

  Державний архів Одеської області на офіційному вебпорталі розмістив 21 справу репресованих осіб та 235 описів колишнього партійного архіву Одеської області;

  Державним архівом Полтавської області опубліковано 52 описи фондів радянського періодів;

  Державним архівом Рівненської області опубліковано 50 метричних книг ф.740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом № 4;

  Державний архів Харківської області оприлюднив 21 оцифровану архівну справу НАФ: 18 метричних книг Ізюмського, Сумського повітів та 7, 8 округів українського військового поселення (ф. 40, оп. 105, спр. 719А; спр. 760; спр. 777; спр. 780; спр. 790; спр. 827; спр. 831; спр. 857; спр. 868; спр. 969; спр. 1228; спр. 1251; спр. 1262; спр. 1275; спр. 1278; спр. 1318; спр. 1321; спр. 1326) та 3 сповідні розписи при Харківській духовній семінарії та по Лебединському та Богодухівському повітах (ф. 40, оп. 107, спр. 83б; спр. 110; спр. 111);

  Державний архів Херсонської області оприлюднив 46 справ Церкви Дніпровського повіту Херсонської губернії, Херсонська губернська креслярня, Управління служби безпеки України в Херсонській області;

  Державний архів Хмельницької області опублікував 4 справи фонду ф. 17 “Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)” рубрика ,,Архів-on line”;

  Державний архів Черкаської області опублікував 118 описів 50 фондів періоду після 1917 року;

  Державний архів Чернівецької області оприлюднив 208 описів дорадянського періоду;

  Державний архів Чернігівської області опублікував 70 справ радянського та дорадянського періодів та 136 описи партійних описів .

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівними установами опублікована на офіційному сайті Державної архівної служби України та містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.