• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за грудень 2021 року
  Опубліковано 31 грудня 2021 року о 09:39

  Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ.

  У грудні поточного року Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного до електронного каталогу включив 1895 облікових записів на фотодокументи з доданими переглядовими копіями та 9206 монтажних листів на кінодокументи. Також на офіційному вебсайті архіву оприлюднено 34 документи (23 фотодокументи для онлайн виставки «Мій вибір» до 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму та добірка із 7 фотодокументів і 4 фонодокументів для тематичного огляду документів «Прийшов, щоб не розлучатися» до 90-річчя від дня народження Григора Тютюнника).

  Центральний державний науково-технічний архів України розмістив на власних вебресурсах 1038 документів НАФ (комплекс 1-530 “Канал “Дніпро-Донбас”).

  Центральний державний історичний архів України, м. Київ оприлюднив у грудні 62 справи та 58 описів Ф. 127, Київська духовна консисторія, м. Київ, Опис 1012 Справи 1690-1746 58 описів до різних фондів.

  Центральний державний електронний архів України – опис № 1 архівних електронних інформресурсів (Фонд № 38 «COVID-2019: колекція архівних електронних інформаційних ресурсів»).

  Центральний державний архів громадських об’єднань України розмістив 12 документів, 3 описи. Документи на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook з нагоди пам’ятних дат і подій повнотекстові описи №№ 16, 17, 18 фонду № 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС)), м. Київ (1919-1991)» із документами з’їздів, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ (МДС) за 1965-1991 рр. та відділів ЦК ЛКСМУ за 1951-1964 рр.

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив 294 документи “Фонд 618 – “”Римо-католицька митрополича консисторія, м. Львів”, Фонд 310 – “”Український університет у Львові”.

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України опублікував 35 цифрових копій архівних документів: зокрема, документи: прозаїка і перекладача Григора Тютюнника (ф. 966, 590), мистецтвознавця, публіциста, теософа Євгена Кузьміна (ф. 145), письменниці, перекладачки, педагогині Варвари Чередниченко (ф. 609), письменниці та художниці Галини Мазуренко (ф. 1372). Упродовж грудня тривали роботи з оцифрування та оприлюднення документів і в архівних установах областей.

  Державний архів Вінницької області опублікував 16 справ (9650 сканів) Ф.865. Махнівський повітовий земський суд, 50 од. зб., 1799 – 1832 рр.

  Державний архів Волинської області -11 описів фондів радянського періоду, 29 справ з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область»
  посилання 1
  посилання 2

  Державний архів Дніпропетровської області оприлюднив Метричні книги реєстрації актів про народження, шлюб розлучення та смерть. Синагога, м. Павлоград Павлоградський повіт – ф. 282, оп. 1, спр. 1-7 (1876 – 1878, 1880, 1882 – 1884 рр.); народження, шлюб, смерть – ф. 193, оп. 4, спр 294 (1885-1886 рр.), описи архівних фондів радянського періоду. Ф. Р-2145 – Ф. Р-2205.
  посилання 1
  посилання 2

  На сайті Державного архіву Житомирської області у грудні розміщено цифрові копії документів дорадянського періоду: з фонду Ф.1 опису 74 справи №№ 30, 31, 320, опису 75 справи №№ 59, 73; з фонду Ф.569 опису 1 справи №№ 1а, 3, 3а, 4, 5, 7а, 9, 10, 10а, 11.

  Державний архів Запорізької області оприлюднив110 описів справ періоду після 1917 року.

  Державний архів Івано-Франківської області – 25 документів (інформація науково-довідкового апарату періоду до 1939 р).

  На інформресурсах Державного архіву Київської області наразі в режимі онлайн вже доступні перші справи фонду Р-5597 «Колекція фільтраційних справ репатріантів з Німеччини», загальний обсяг якої налічує 115 тисяч одиниць зберігання.
  Фільтраційні справи – це своєрідні досьє, складені співробітниками Наркомату внутрішніх справ на колишніх остарбайтерів та радянських військовополонених, які поверталися на Батьківщину. У більшості таких справ міститься реєстраційний лист або анкета із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, національності, освіти, спеціальності, місця проживання репатріанта та його рідних. Крім того, в деяких фільтраційних справах є фотографії та документи, що видавалися нацистською владою (посвідчення особи, паспорти, медичні та трудові картки), а також довідки-характеристики із сільської ради. Ця колекція є надзвичайним інформативним джерелом для дослідників періоду Другої світової війни та тих, хто прагне відшукати відомості про долі своїх рідних.

  Державний архів Кіровоградської області оприлюднив у грудні 106 документів (метричні книги православних церков, алфавітні переліки нотаріусів).

  Державний архів Луганської області надав в онлайн доступі користувачам 75 документів “Книги державної реєстрації актів цивільного стану за 1939-1945 роки – 72 од. зб. та описи справ постійного зберігання – 3 од. зб.

  Державний архів Львівської області оприлюднив 354 документи (Описи партійного архіву Львівського обкому Компартії України).

  Державний архів Миколаївської області протягом грудня 2021 року оприлюднив 156 описів (4 фондів) колишнього партійного архіву. – 116 од.зб., метричних книг Ф- 484 «Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області» (1581-1697) «Науково-довідковий апарат: описи колишнього партійного архіву. Оцифровані метричні книги».

  Державний архів Одеської області розмістив 48 одиниць зберігання (справи репресованих).

  Державний архів Полтавської області оприлюднив 42 описи фондів радянського преріоду.

  Державний архів Рівненської області оцифрував і розмістив на власних вебресурсах 50 документів (Метричні книги ф. 740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом № 4).

  Державний архів Сумської області оприлюднив у грудні 35 описів справ на документи НАФ (17 описів справ фондів фінансово-податкових установ та банків періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 рр., 18 описів справ фондів органів управління промисловістю та промислових підприємств періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 рр.), інші архівні документи.
  посилання 1
  посилання 2
  посилання 3

  Державний архів Харківської області протягом грудня 2021 року на вебсайті установи розмістив 44 оцифровані архівні справи НАФ: 7 метричних книг Харківської духовної консисторії та 37 кримінальних справ на репресованих громадян. Також опубліковано 60 описів (з них 12 описів особових фондів дорадянського періоду та 48 описів особових фондів радянського періоду). 44 оцифровані справи: це 7 метричних книг Харківської духовної консисторії (Ізюмський повіт) (ф. 40, оп. 110, спр. 279; спр. 285; спр. 286; спр. 290; спр. 291; спр. 294; спр. 299) та 37 кримінальних справ на репресованих громадян м Харків та Харківської області (ф. Р-6452, оп. 1, спр. 102-138). Також опубліковано 60 описів (з них 12 описів особових фондів дорадянського періоду та 48 описів особових фондів радянського періоду): Ф. 422, оп. 1; Ф. 766, оп. 1; Ф. 967, оп. 1; Ф. 969, оп. 1; Ф. 978, оп. 1; Ф. 979, оп. 1; Ф. 980, оп. 1; ф. 982, оп. 1; Ф. 1010, оп. 1; Ф. 1011, оп. 1; Ф. 1027, оп. 1; Ф. 1027, оп. 2; П. 11278, оп.1; Р-3002, оп.1; Р-5738, оп.1-2; Р-5758, оп.1; Р-5770, оп.1; Р-5801, оп.1; Р-5810, оп.1; Р-5816, оп.1; Р-5817, оп.1; Р-5833, оп.; Р-5868, оп.1-3; Р-5872, оп.1; Р-5873, оп.1; Р-5874, оп.1-2; Р-5875, оп.1-2; Р-5971, оп.1; Р-6040, оп.1; Р-6041, оп.1; Р-6089, оп.1; Р-6138, оп.1; Р-6160, оп.1; Р-6162, оп.1; Р-6166, оп.1; Р-6168, оп.1; Р-6175, оп.1; Р-6210, оп.1-3; Р-6233, оп.1; Р-6400, оп.1; Р-6413, оп.1; Р-6425, оп.1-3; Р-6433, оп.1; Р-6455, оп.1; Р-6472, оп.1; Р-6478, оп.1-3; Р-6505, оп.1-2; Р-6518, оп.1.Метричні книги Харківської духовної консисторії
  посилання 1
  посилання 2
  посилання 3

  Державний архів Херсонської області оприлюднив описи Церкви Дніпровського повіту Таврійської губернії (ОАФ); Херсонська губернська креслярня Міністерства юстиції, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії; Херсонська казенна палата Міністерства фінансів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії; Управління Служби безпеки України по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області.

  На офіційному вебсайті Державного архіву Хмельницької області та у соціальній мережі ,,Facebook” опубліковано 36 справ, з них: 15 справ фонду Ф. 17 ,, Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)”
  10 справ фонду Ф.226 ,,Подільська казенна палата” 6 справ фонду Ф. 315 ,,Подільська духовна консисторія” 
  5 справ фонду Ф.685 ,,Подільська римо-католицька духовна консисторія”.

  Державний архів Черкаської області розмістив на власних інфорресурсах 85 описів 49 фондів (електронні версії описів архівних фондів періоду після 1917 року).

  Державний архів Чернівецької області – 30 справ, 7 описів (3 545 арк.) 30 одиниць зберігання документів примарії міста Садгора, що висвітлюють соціально-економічний розвиток населеного пункту, 7 описів дорадянського періоду.

  Державний архів Чернігівської області оцифрував та оприлюднив 608 документів (описи та справи радянського та дорадянського періодів).