• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Ми працюємо. Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за лютий-березень 2022 року
  Опубліковано 1 квітня 2022 року о 17:52

  Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України. Після початку широкомасштабної російської агресії на території України, на деякий час було призупинено дайджест, але стабілізація ситуації, дозволяє знову запустити дайджест з традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих державними архівами України у лютому-березні 2022 року архівних документів та описів справ до них.

  Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України проводилася робота із завантаження до Е-ресурсу цифрових копій документів з історії єврейської людності за доби Української революції 1917-1921 років. Це 171400 скан-копій аркушів документів 1897 справ 14 архівних фондів.
  ЦДАВО України також було оприлюднено на власних е.ресурсах на офіційному вебсайті архіву 116 описів справ фондів органів державної влади України, колишнього СРСР та УРСР, інших установ.

  Центральний державний історичний архів України, м. Київ продовжив роботу з оцифрування та оприлюднення на сайті архіву Описів фондів з колекції архіву та цифрових копій справ.
  У рубриках «Довідковий апарат» та «E-Directory» розміщено електронні версії описів №№131–140, 186–320 ф. 127 «Київська духовна консисторія» та цифрові копії справ №№ 11–20, оп. 1, т. 1, ф. 128 «Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ», а також 16 метричних книг з ф. 127 «Київська духовна консисторія».
  Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів і церковнослужителів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок Київського, Липовецького та Махнівського повітів.
  Довідковий апарат – https://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php.
  E-Directory – https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php.

  До електронного ресурсу Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного додано 9000 нових облікових записів, розділ «Фотодокументи» Електронного каталогу АВД архіву налічує 53 908 одиниць обліку. Ознайомитися з даними можна за посиланням https://avd-tsdkffa.archives.gov.ua/#tab-2.

  Центральний державний архів громадських об’єднань України розмістив 13 описів документів , які пов’язані з діяльністю ЦК компартії України в різні роки, ЦК ВП(Б) по Україні, та інші документи. З документами також можливо ознайомитись на офіційній сторінці ЦДАГО в соціальній мережі Facebook.

  Тривали роботи з оцифрування та оприлюднення документів і в архівних установах областей. Зокрема:

  Державний архів Волинської області на власному вебсайті у рубриці «Електронний архів» оприлюднив:
  151 архівну кримінальну справу несудових органів за 1920-1999 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою та реабілітованих в установленому порядку.
  Загалом оприлюднено вже 757 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.
  З оприлюдненими справами можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/1SPlHCT.
  Архівом також оприлюднено 71 оцифрований опис 39 фондів радянського періоду (фонди Р-620, Р-624–Р-627, Р-629, Р-631–Р-641, Р-643–Р-645, Р-647–Р-649, Р-651–Р-657, Р-662, Р-664–Р-666, Р-673–Р-677).

  З метою надання дистанційного доступу до довідкового апарату Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті електронні версії описів архівних фондів. У розділі “Описи” рубрики “Електронний архів” розміщено 26 описів архівних фондів радянського періоду Р-2206, Р-2210, Р-2213, Р-2215, Р-2217, Р-2218, Р-2220, Р-2236, Р-2240, Р-2276, Р-2277, Р-2278, Р-2279 та Р-2280.

  Державний архів Кіровоградської області поповнив рубрику власного вебсайту «Електронний архів / «Метрики Центральної України» документами з 155 оцифрованих справ із 20 фондів архіву, які доступні за посиланням: http://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-m.php.

  Державний архів Київської області представив в онлайн просторі цифрові копії 4290 фільтраційних справ «колишніх остарбайтерів, які були вивезені з Київської області на примусові роботи до Німеччини під час Другої світової війни, оригінали яких зберігаються в за фонді № Р-5597 «Колекція фільтраційних справ репатріантів з Німеччини».Оцифрування здійснено у рамках співпраці з корпорацією FamilySearch International (США). Загалом архівний фонд налічує майже 115 000 фільтраційних справ репатріантів.
  Ознайомитися з цифровими копіями справ фонду можна на сайті державного архіву в рубриці «Фільтраційні справи» за посиланням: https://cutt.ly/QS0SkHU.
  Державний архів Київської області також оприлюднив наприкінці лютого 2022 нові цифрові копії 210 архівних справ фонду Р-5634 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції в Київської області». Це документи книг реєстрації актів про народження, смерть, шлюб мешканців населених пунктів Таращанського району за 1920-1927 роки (справи №№ 980-1100), а також частково Макарівського, Поліського, Ставищанського районів.
  Архівом у березні опубліковано цифрові копії 67 описів справ 28 фондів періоду після 1917 року (фонди №№ Р-4301 – Р-4307, Р-4310, Р-4314, Р-4315, Р-4319 – Р-4324, Р-4328, Р-4330, Р-4331, Р-4334, Р-4343, Р-4344, Р-4346 – Р-4351).

  Державний архів Львівської області оцифрував та оприлюднив на власному вебсайті 449 описів фондів Партійного архіву Львівської області. Інформація для ознайомлення за посиланням: https://bit.ly/3wDUudy.

  Державний архів Полтавської області продовжує роботи щодо оцифрування науково – довідкового апарату фондів радянського періоду.
  У лютому-березні 2022 року оцифровано 363 описи, 87 описів розміщено на сайті державного архіву у рубриці «АРХІВНІ РЕСУРСИ (електронні)» (підрубрика «Оцифровані описи») http://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty/otsyfrovani-arkhivni-dokumenty

  Державний архів Одеської області оприлюднив 64 метричні книги з фондів: «Херсонська духовна консисторія» (ф.37); «Одеський міський рабинат» (ф.39); «Євангелічно-лютеранські парафії м. Одеси, німецьких поселень Херсонської, Бессарабської, Катеринославської та Таврійської губерній; Євангелічно-реформатські парафії м. Одеси, с. Нейдорф (Карманове) Тираспільского повіту Херсонської губернії» (ф.894).

  Державний архів Рівненської області опублікував на власному вебсайті у розділі «Е-архів» розміщено 175 метричних книг фонду Р-740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом № 4, справи від номера 650 до номера 825. Із справами можна ознайомитися за посиланням архів” https://rv.archives.gov.ua/ocifrovani-sprav?.

  Державний архів Хмельницької області оприлюднив нові оцифровані справи таких фондів:
  Ф.685 «Подільська римо-католицька духовна консисторія”, 7 справ ( 815 аркушів)
  Ф.226 «Подільська казенна палата”, 5 справ (4069 аркушів)
  Ф.315 «Подільська духовна консисторія”, 7 справ ( 9475 аркушів)
  Для перегляду оцифрованих справ фондів переходьте до рубрики «Архів-on line» https://dahmo.gov.ua/viev_pid_cat.php?pid_cat=70.

  Державний архів Черкаської області оприлюднив 20 описів 19 фондів (електронні версії описів архівних фондів періоду після 1917 року).

  Державний архів Чернівецької області опублікував у рубриці «Довідковий апарат» 21 опис фондів дорадянського періоду «Дирекція поліції, м. Чернівці», «Другий міністерський Директорат Буковини», «Генеральний окружний адміністративний інспекторат Буковини», «Адміністративний суд Буковини Міністерства внутрішніх справ», «Чернівецький губернський комісар», «Військова адміністрація Буковини». Ознайомитися можна за посиланням: https://cv.archives.gov.ua/opusu/opusu2.html.

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.