• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за квітень 2022 року
  Опубліковано 29 квітня 2022 року о 12:47

  Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України. Не зважаючи на широкомасштабну російську агресію на території України архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду України задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації. Представляємо Вашій увазі традиційну добірку оцифрованих державними архівами України у квітні 2022 року архівних документів та описів справ до них, які відтепер доступні в онлайн режимі.

  Центральним державним архівом громадських об’єднань України у рубриці «Фонди», розміщено оцифровані описи фонду 41 «Єврейські політичні партії і організації (1092–1931) (об’єднаний фонд) та фонду 59 «Колекція спогадів про революційні та воєнні події, суспільно-політичні процеси ХХ століття (1970–1988)», які доступні за посиланнями: https://cdago.gov.ua/images/stories/F41-1.pdf,  https://cdago.gov.ua/images/stories/F59-1.pdf.

  Оцифрований опис фонду 41 об’єднує 275 справ та містить документи, що представляють широкий спектр єврейських політичних партій, які діяли в Україні. Хронологічно документи охоплюють першу третину ХХ століття, але переважна більшість їх припадає на 1917-1922 рр.

  Опис фонду 59 об’єднує 1624 справи, систематизовані за абеткою прізвищ авторів спогадів і містить анотації мемуарів, задокументованих розповідей про революційні та воєнні події, суспільно-політичні процеси ХХ століття.

  ЦДАГО України також поповнено оцифрованими справами онлайн-проєкт «Управлінські рішення вищого політичного керівництва України. 1919-1991 рр.» на «E-resource» ЦДАГО України. Ще 14 справ на 2841 аркушах, що об’єднали протоколи, витяги з протоколів засідань Політбюро ЦК КП(б)У за 1934 – 1935 роки та стенограми обговорення окремих питань на засіданнях Політбюро ЦК КП(б)У за 1935 рік завантажені за посиланням: https://cdago.org.ua/inventories/3/.

  Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України продовженороботу із завантаження до Е-ресурсу цифрових копій документів з історії єврейської людності за доби Української революції 1917-1921 років. Це документи фонду 571 «Українська рада товариства із землевлаштування трудящих євреїв, м. Харків, 1925-1938 рр.» за описом № 2 у кількості 448 справ, 45502 скан-копії аркушів документів.

  ЦДАВО України також було оприлюднено на власних е.ресурсах  86 описів справ фондів органів державної влади України, колишнього СРСР та УРСР, інших установ.

  Завантажено до розділу  «Описи PDF» офіційного вебсайту архіву ще 42 описи 41 архівного фонду періоду Української революції 1917-1921 років.

  За підтримки Державної архівної служби України спільними зусиллями Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та ПП «Архівні інформаційні системи» на офіційному вебсайті архіву відновлено доступ до понад 130000 скан-копій аркушів документів з фондів Оперативного штабу райхсляйтера Розенберга. Ресурс доступний за посиланням: https://archives.gov.ua/ua/відновлено-доступ-до-оцифрованих-док/.

  Активно проводиться робота з оцифрування документів НАФ України та описів до них центральними державними історичними архівами України, мм. Київ та Львів.

  Так, Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у рубриках «Довідковий апарат» та «E-Directory» розміщено електронні версії 140 описів з 321 по 459 фонду 127 «Київська духовна консисторія» та цифрові копії 50 справ з 41 по 90 фонду 128 «Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ», опис1, том 1, «Вотчинні справи».

  Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів і церковнослужителів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок Махнівського, Радомишльського, Сквирського повітів та Протокольного столу.

  У доповнення до вже розміщених копій 100 справ, архів презентував цифрові копії ще восьми справ Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр. (так званого Рум’янцевського перепису) населених пунктів Чернігівського полку, які містять подвірні переписи жителів сотенних містечок Березне та Носівка, сіл та хуторів Менської, Синявської, Киселівської, Носівської та Сосницької сотень; документи на підтвердження права власності на землі (копії універсалів українських гетьманів, судових рішень, дарчих, купчих за кінець XVII – першу половину XVIII ст.).

  Довідковий аппарат: https://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php.

  E-Directory: https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php.

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує викладати онлайн цифрові копії чистових та чорнових книг угод і донесень Переворського замського суду (завантажено 10 справ, фонду 12, опис 1, справи 16–25); метричних книг римо-католицького віросповідання (завантажено 200 справ, фонду 618, опис 2, справи 1101–1300); електронні версії описів архівних фондів (завантажено 60 описів: фонд 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, описи1-4, фонд 18, описи 1-3, фонд 25, опис 1, фонд 165, описи 1–14).

  З оцифрованими документами можна ознайомитися за посиланням «Е-Архів» https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного на офіційному сайті архіву до рубрики «Е-каталог» додано 9 560 нових облікових записів фонодокументів (аудіокасет, цифрових фонодокументів, грамплатівок, компакт дисків, магнітних звукозаписів).

  Ознайомитися з даними можна за посиланням: https://avd-tsdkffa.archives.gov.ua/#tab-3.

  Державний архів Вінницької області здійснював оцифрування справ фонду 792 «Гайсинсько-Ольгопільський повітовий земський суд, м. Гайсин Гайсинського повіту Подільської губернії, 1797 – 1836 рр».

  Державний архів Волинської області на власному вебсайті у рубриці «Електронний архів» оприлюднив у рубриці «Електронний архів» 160 архівних кримінальних справ несудових органів за 1938–1992 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.  З оприлюдненими справами можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/EGgFlrw .

  На сайті Держархіву області в рубриці «Електронний архів» також оприлюднено ще 34 описи 20 фондів радянського періоду.

  Державним архівом Запорізької області продовжено роботу з оцифрування  довідкового апарату, всього оцифровано 297 описів справ на документи після 1917 року.

  До розділу «Е-Архів» на офіційному вебсайті Державного архіву Івано-Франківської області додано 25 описів справ фондів з 147 по 171, опису 1, Постерунки державної поліції у селищах Станіславського воєводства.

  Державний архів Київської області оприлюднив нові 120 тисяч сканів  (343 справи) актових записів фонду  Р-5634 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Київській області».

  Оприлюднений масив документів складають книги реєстрації актів про народження, укладення та розірвання шлюбу, смерть (а також алфавітні книги реєстрації актових записів) мешканців населених пунктів п’яти тогочасних районів Київщини – Білоцерківського, Бориспільського, Таращанського, Чорнобильського, Яготинського.

  Інформація розміщена в рубриці Е-Архів: https://cutt.ly/QF7yLNX.

  12 книг актів реєстрації цивільного сану за 1940–1941 роки оцифровано Державним архівом Львівської області.

  Державний архів Рівненської області продовжує роботу над проєктом «Архіви online». На офіційній сторінці вебсайту архіву у розділі “E-архів” розміщені 164 оцифровані описи справ фондів окупаційного періоду.

  Архівом також оцифровано 25 метричних книг фонду 740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом  2 ( 25 справ) та -100 описів архівних фондів  Р 1–7, Р 20 радянського періоду, 3820 аркушів.

  Державним архівом Сумської області завершено оцифрування документів фонду 1 «Сумська міська управа». Оцифровано та оприлюднено на вебайті архіву 175 одиниць зберігання за 1804-1919 роки.

  Документи розміщено на сайті архіву у розділі «Документи on-line» за посиланням: https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/r1p05.php.

  Також архівом оцифровано 87 метричних книг та 57 книг реєстрації актів громадянського стану Сумської області; 4 описи фонду Р–3369 «Сумське обласне управління технічної освіти».

  Нові оцифровані 28 справ фонду  315 «Подільська духовна консисторія» та 24 справи фонду 685 «Подільська римо-католицька духовна консисторія» опубліковано на офіційному вебсайті Державного архіву Хмельницької області у рубриці «Архів оn-line». Це документи, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Також архівом оцифровано 3 описи фонду 204 «Суд 4-ї ділянки Летичівського повіту», фонду 754 «Лабунський повітовий суд 1795 р.» та фонду Р–1002 «Народний суд 4-ої ділянки Летичівського повіту». Для перегляду оцифрованих описів фондів слід звернутися до рубрики «Довідковий апарат ОПИСИ» на вебсайті архіву.

  Державним архівом Черкаської області оприлюднено електронні версії 71 опису 46 архівних фондів період після 1917 року.

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, який доповнено новими описами дорадянського часу. Ознайомитися з ними можна за посиланням:  https://cv.archives.gov.ua/opusu/opusu2.html.

  Новими документами поповнено рубрику на офіційному вебсайті архіву «Електронний архів». Державний архів Чернівецької області пропонує ознайомитись з періодикою радянського часу – газетою «Радянська Буковина». Рубрику доповнено номерами видання, що охоплюють 1940, 1941 та 1944 роки, матеріали яких  відображають життя краю у складний історичний період. Доступно за посиланням: https://cv.archives.gov.ua/radbuk.html. Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.