• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за серпень 2022 року
  Опубліковано 1 вересня 2022 року о 08:39

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у серпні 2022 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України протягом серпня завантажив до E-resource архіву 232 справи з архівних фондів № 1 «Верховна Рада України», № 5 «Народний комісаріат внутрішніх справ», № 166 «Міністерство освіти і науки України», № 1075 «Військове міністерство Української Народної Республіки», № 1113 «Головна комісіях по виборах до Українських установчих зборів», № 1698 «Богданівське сільське управління», № 3695 «Шелухін Сергій Павлович», № 3158 «Документи місцевих органів радянської влади в Україні», № 3205 «Особиста канцелярія Голови Ради народних міністрів УНР», № 4715 «Республіканські станції з позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл Міністерства освіти УРСР», № 5235 «Уряд Української Народної Республіки в екзилі».

  Загалом виготовлено й завантажено 22 304 скан копії.

  https://e-resource.tsdavo.gov.ua/fonds/

  Центральний державний архів громадських об’єднань України у серпні завантажив до E-resource архіву повнотекстовий опис 22 «Документи особливого сектору та організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У про підпільно-партизанський рух у період німецько-радянської війни 1941-1945 рр.» фонду 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918-1991)», що об’єднує 914 справ.

  https://cdago.org.ua/inventories/130/

  На вебсайті архіву також розміщено 3 оцифровані описи на 1749 справ фонду 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918-1991)»: опис 77 «Документи відділу транспорту і зв’язку ЦК КПУ» (1943-1967), опис 78 «Документи відділу легкої і харчової промисловості ЦК КПУ» (1940-1967), опис 79 «Документи відділу будівництва і міського господарства ЦК КПУ» (1943-1967).

  https://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1255&Itemid=12

  На вебсайті ЦДАГО України розміщено цифрову копію архівної кримінальної справи № 64688 (ф.263, оп.1, т.1-2) стосовно Олександра Грушевського (270 файлів).

  https://cdago.gov.ua/images/263/263-1-64688-1.pdf

  https://cdago.gov.ua/images/263/263-1-64688-2.pdf

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у рубриках «Довідковий апарат» та «E-Directory» за серпень додано 395 описів та 64 справи

  Розміщено удосконалені описи ф. 127, Київська духовна консисторія (опис 114, опис 141 – 159, опис 1005) Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, про перехід іудеїв на православ’я, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок тощо.

  Представлено 64 метричних книг з ф. 127, Київська духовна консисторія

  Архів представляє описи фондів №№ 128–170, 179–192), – фондів Києво-Печерської Свято-Успенської лаври і монастирів Києва і Гетьманщини, а саме: Києво-Софійського кафедрального, Києво-Видубецького Свято-Михайлівського, Київського Пустинно-Миколаївського (Микільського), Києво-Межигірського Спасо-Преображенського, Чернігівського Борисоглібського, Сосницького Рувимського Спаського, Костянського Почепського Троїцького, Мутинського, Мгарського Лубенського Преображенського, Рябцівського Успенського, Бречицького Андрониківського, Новомлинського Успенського, Кам’янського Успенського, Ладинського (Підгірського Ладинського) Покровського монастирів, Києво-Флорівського Вознесенського, Києво-Братського Богоявленського та Києво-Михайлівського Золотоверхого монастирів, а також Максаківського Спаського (Киселівського), Рихлівського Миколаївського, Ніжинського Благовіщенського, Макошинського Миколаївського, Каташинського (Семигорського) Миколаївського, Гамаліївського Пустинно-Харлампіївського, Глухівського Преображенського (з 1692 року – Успенського), Домницького (Думницького) Різдва Богородиці, Любецького Антоніївського, Макошинського Покровського, Омбиського Введенського, Батуринського Крупницького Миколаївського, Чернігівського Єлецького Успенського, Печеницького Успенського, Густинського Свято-Троїцького, Чернігівського П’ятницького, Глухівського Петропавлівського, Шуморівського Покровського, Чернігівського Троїцького Іллінського, Суражицького Благовіщенського, Козелецького Георгіївського, Мошногірського Вознесенського монастирів та двох церков: церкви Різдва Пресвятої Богородиці м-ка Вороньків, церкви Архистратига Христового Михаїла м. Бориспіль.

  Документи монастирів містять укази Сенату та Синоду, Київської духовної консисторії, митрополитів та архієпископів, грамоти польських королів та російських царів, універсали (підтверджувальні, охоронні) і листи українських гетьманів, декрети Генеральної військової канцелярії та полкових судів (в оригіналах і копіях) про підтвердження або надання земельних володінь; справи про земельні суперечки між монастирями, про купівлю-продаж, передавання за заповітом або дарування земель монастирям приватними особами, акти про розмежування земель, судові справи про захоплення земель чи порубку лісів; документи про послушників та ченців, прохання, донесення, листи до настоятелів, документи про господарські справи монастирів тощо.

  Також представлено описи намісницьких правлінь та губернських і городових магістратів, наглядачів секвестрованих маєтків, управителів і наглядачів різних округ і староств Київського намісництва (з 1796 року – губернії). Серед іншого представлені описи колекцій архіву (колекція документів “Нова серія”, колекції документів “Б”, колекція документів, зібраних історичним товариством Нестора-літописця, колекція метричних книг, колекція рукописів з гуманітарних і природничих наук, літератури та мистецтва, колекція документів “Коліївщина”, колекція документів, зібрана археографічними експедиціями ЦДІА 1965–1966 років тощо), архіву Коша Нової Запорозької Січі, а також похідної канцелярії гетьмана Кирила Розумовського, тимчасового генерал-губернатора Черкаського повіту Київської губернії, Київського відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, а саме фондів №№ 193–280.

  На прохання дослідників архівом цифровано описи фамільних фондів (Сулим, Собанських, Оскерків, Холоневських, Ганських, Дініних-Борковських, Вороничів, Ґодебських, Савицьких, Замойських, Строганових, Жевуських, Стороженків), а саме №№ 235, 238–259, 261, та особових фондів –: Макшеєви-Машонови, Івана Михайловича Каманіна, Жевахов Володимира Давидовича, Довнар-Запольського Митрофана Вікторовича, Кістяківського Олександра Федоровича, Кулаковського Юліана Андрійовича, Алексєєва Георгія Петровича, Падалка Льва Васильовича, Павловського Івана Францевича, Ковальського Бернгарда – №№ 233, 237, 260,262-267,292

  Дослідникам історії жандармських та судових установ цікавими будуть описи фондів №№ 281, 283, 284, 286, 287, 290, 291, 304-318, 320-328,330-334, 336, 339-344, 346-350.

  У всі часи спостерігалася велика зацікавленість дослідників документами, що містяться в фондах установ цензури: №№ 293, 294, 295, фонду 296, Редакції газети “Киевлянин” та різних громадських товариств: №№ 297, 298, 299, 300. Багато інформації щодо діяльності різних політичних партій в м. Одеса та Одеському повіті, революційного руху в 1905-1908 роках містить опис фонду

  № 335, Тимчасовий генерал-губернатор м. Одеси і Одеського повіту Херсонської губернії.

  https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/

  https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 50-ма описами фондів 72, 81, 84-85, 96, 100, 104-105, 108-126 з 1783 р. Магістратів та Громадських урядів Коломийського, Сяноцького, Ряшівського, Станіславського, Яслівського, Перемишлівського, Жовківського, Стрійського, Самбірського, Бережанського округів, фондом 102 Колекція документів про польське повстання1863-1864рр., фондом 127 Римо-католицький парафіяльний уряд, м. Яворів, та фондів, 151, 158, 205, 228 установ та організацій, що діяли в м. Львові.

  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  ЦДІАЛ України також оприлюднив у серпні 2022 року цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 200 справ (фонд 618, опис 2, справи 1901–2100)

  https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

  10 справ фасцикули індукованих копій документів Переворського земського суду (1437-1777рр) – фонд 12, опис 2, справа 1-5;опис 3, справа 1), та індекси до книг Переворського земського суду (фонд 12, опис 4, справи 1-4).

  https://tsdial.archives.gov.ua/index20.html

  Не припинялися роботи зі створення електронних версій важливих документів і в Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного. З початку серпня на офіційному вебсайті архіву у рубриці «Е-каталог» додано 3961 нових облікових записів фонодокументів (грамплатівок, компакт дисків, магнітних звукозаписів) та 35 монтажних листів до вже існуючих облікових записів кінодокументів.

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує наповнювати новий електронний ресурс «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України».

  Повністю оцифрований і завантажений особовий фонд №194 знакового українського художника, архітектора, етнографа Опанаса Георгійовича Сластіона (1855–1933).

  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/fonds/375/

  Також в повному обсязі оцифровано і викладено для вивчення користувачами документи особового фонду №941 українського письменника, режисера, драматурга, представника Розстріляного відродження Миколи Гуровича Куліша (1892–1937).

  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/fonds/1001/

  На сайті Державного архіву Вінницької області в рубриці «Електронний архів» протягом серпня 2022 р. оприлюднено ще 10 справ (9314 сканів) з фонду Ф. 177 Могилів-Подільське повітове казначейство 1795 – 1920 рр. У фонді є копії указів Сенату, циркулярів Міністерства фінансів; накази Подільської казенної палати; відомості про державні прибутки, надходження податків, грошових зборів з селянських громад, стягнення недоїмок, про кількість промислових підприємств, про порядок виплати пенсій та допомог, про перерахування та виключення подушних платежів, про стягнення податків з єврейського населення; про надходження процентних сум, про надання дозволів на торгівлю; ревізійні списки населення різних станів по Могилівському, Вербовецькому та Ямпільському повітах за 1795, 1811, 1816, 1834, 1850 і 1858 рр.

  https://davio.gov.ua/page/elektronniy_arhiv

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів»оприлюднено ще 55 архівних кримінальних справ несудових органів за 1938–1992 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку. Загалом архівом вже оприлюднено 1336 архівних кримінальних справ.

  https://cutt.ly/EGgFlrw

  У серпні архівом також оприлюднено 32 описи фондів колишнього партійного архіву

  https://cutt.ly/NL81oUJ

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг.

  У розділі «Метричні книги» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено скановані копії метричних книг про народження, шлюб, смерть (Свято-Троїцька церква, с. Кам’янське, фонд 193, опис 3, справи 365, 366, 390, 391 (1907-1920 рр.), Благовіщенська церква, м. Катеринослав, фонд 193, опис 3, справа 68-73 (1894-1899рр).

  https://bit.ly/3Dyytyc

  https://bit.ly/3Ki8XQU

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» розміщено додатково 30 описів архівного фонду «Дніпропетровське обласне управління статистики Державного комітету статистики УРСР, з 1992

  р. Міністерства статистики України, з 1997 р. – Державного комітету статистики України, м. Дніпропетровськ» (Р-2493)

  https://bit.ly/3vH2eb2

  На сайті Державного архіву Житомирської області в рубриці «Електронний архів» презентовано цифрові копії клірових, метричних та сповідальних відомостей 20 справ у кількості 12217 файлів з Ф.1 «Волинська духовна консисторія. м. Житомир Волинської губернії»

  — опис 73 справи №№ 56, 60, 86, 93, 97, 99, 506, 510, 513;

  — опис 74 справи №№ 27, 29, 36, 99, 246;

  — опис 75 справи №№ 3, 45, 80;

  — опис 76 справи №№ 1, 2, 18

  https://cutt.ly/mCynRKS

  Продовжується поповнення бази даних Державним архівом Запорізької області, оцифровано 427 описів справ періоду після 1917 року

  http://www.archivzp.gov.ua/index.php/uk/?option=com_content&view=article&id=625

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив у розділі «Е-архів» 20 описів фондів (Ф.74, 83) Домінікальний суди с. Угринів та с. Узин Станіславського округу, (Ф. 75-78, 80-82, 84, 86) управління державної поліції Станівського, Краківського, Львівського воєводства, (Ф 88) Станіславський міський комісаріат державної поліції м. Станіслав, (Ф. 89) Станіславське єврейське гуманітарне товариство «Ахдут Бнай БрітЄ, м. Станіслав; (Ф209–214), Постерунки державної поліції у сс. Незвисько, Ісаків, Серафинці, Чернятин Городенківського повіту Станіславського воєводства та м. Снятин і с. Залуччя Снятинського повіту Станіславського воєводства.

  Продовжується поповнення бази даних Державного архіву Київської області «Оцифровані описи справ періоду після 1917 року». Цього разу до уваги користувачів цифрові копії 4 фондів 43 описи фондів періоду після 1917 року (фонди Р-880, Р-111, Р-112, Р-922). Це фонди Київської обласної державної адміністрації за період 1937-1941, 1945-1976рр.; Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (1919–1925 роки); Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (1923–1930 роки) та Державної фінансової інспекції в Київській області, м. Київ (1945-2017 роки)

  https://cutt.ly/8ZM2jIJ

  Державний архів Київської області оприлюднив на сайті понад 1300 нових цифрових копій фільтраційних справ репатріантів Київщини.

  До переліку увійшли справи з №№ 6636 по 10824. На сьогодні до пошукової бази вже долучено понад 6700 цифровий копій справ.

  https://opisi.dako.gov.ua/camps/filtr

  Рубрику сайту «Електронний архів/Фонди» Державного архіву Кіровоградської області поповнено оцифрованими описами справ радянського періоду фондів Р-2101 – Р-4313. Оприлюднено 1756 описів справ фондів радянського періоду. Дані описи містять переліки справ з документами органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, фінансових установ, кооперативних організацій та промислових підприємств тощо.

  https://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-archive/opisi/opisi.php

  Державний архів Львівської області оцифрував та оприлюднив на офіційному веб-сайті 6 книги відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940–1941 рр.

  30 справ фонду 266 «Спілка оборонців м. Львова» та 150 описів Фонду колишнього Партійного Архіву.

  https://bit.ly/3xCjNvj

  Державним архівом Полтавської області продовжується робота щодо оцифрування науково–довідкового апарату фондів радянського періоду, на вебсайті архіву оприлюднено 119 описів.

  https://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty/otsyfrovani-arkhivni-dokumenty

  За умовами договору з корпорацією «FamilySearch» оцифровано та виставлено 50491 справу із фондів Державного архіву Полтавської області. Номера фондів, описів, справ і DGS-номера для зручності пошуку додаються у 2-х таблицях Excel. Таблиці доступні для завантаження на сайті державного архіву у рубриці “Архівні ресурси” (електронні) http://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty У серпні 2022 року на вебсайті Державного архіву Рівненської області у розділі «E-архів» розміщено 50 метричних книг фонду Р-740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом № 2. Метричні книги про народження, шлюб, смерть по населених пунктах: с. Підліски, 1880-1900рр., Речіця, 1877-1905рр., Симонів, 183-1904рр., Синне, 1863-1906рр., Томахів, 1880-1903рр., Федорівка, 1875-1905рр.,

  https://rv.archives.gov.ua/ocifrovani-sprav?period=5&&fund=5&&annotation=9

  Державний архів Хмельницької області продовжує роботу з оцифрування документів фондів, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Оцифровано 29 справ, зокрема: 5 справ – Ф.17, Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція); 2 справи – Ф.18, Церкви Подільської та Волинської губерній (колекція); 12 справ – Ф.226, Подільська казенна палата; 5 справ – Ф. 315, Подільська духовна консисторія; 5 справ – Ф.685, Подільська римо-католицька духовна консисторія.

  https://dahmo.gov.ua/

  Також оцифровано 3 описи 5 справ фондів: Ф.Р 340 , Ф. Р. 858, Ф. Р. 2992 за 1921-1923 рр.

  Оцифровані документи та матеріали доступні в розділі «Архів-on line», рубрика «Довідковий апарат ОПИСИ».

  Державний архів Черкаської області продовжує оцифрування документів та їх оприлюднення. Завантажено електронні версії 48 описів 22 архівних фондів періоду після 1917 року (описи справ сільських комітетів, комісій незаможних селян; повітових виконавчих комітетів (рад, адміністрацій); районних виконавчих комітетів (рад, адміністрацій); сільських виконавчих комітетів (рад, адміністрацій) Драбівського і Монастирищенського районів.

  https://ck.archives.gov.ua/?type=dynamic&p=fondy&period=1

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, у серпні 2022 року рубрику «Довідковий апарат» доповнено новими описами дорадянського періоду, що висвітлюють діяльність освітніх установ міста та області. Описи особових фондів Іларіона Карбулицького, Циглауера фон Блюменталя, Святослава Мельничука, колекції документів сім’ї Флондор (31 опис).

  https://cv.archives.gov.ua/opusu/opusu4.html

  Державним архівом Чернігівської області оприлюднено 195 описів та 43 справи дорадянського та радянського періодів.

  http://91.225.197.22/

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.