• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за вересень 2022 року
  Опубліковано 29 вересня 2022 року о 15:01

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у вересені 2022 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Протягом вересня 2022 року Центральний державний архів вищих органів влади та управління України оприлюднив на офіційному вебсайті у розділі «Описи PDF» 2142 томи описів 806 архівних фондів. Загалом ЦДАВО України протягом цього року вже удоступнив дослідникам 3938 томів описів, що складає понад 50 % довідкового апарату архіву в описах.

  Триває суцільне оцифрування та завантаження до Е-ресурсу документів архівного фонду № 5235 «Уряд Української Народної Республіки в екзилі», здійснюване архівом у співробітництві з Державним центром збереження документів Національного архівного фонду: з 2198 справ вже оцифровані 1382.

  ЦДАВО України також продовжив оцифрування документів власними силами й завантажив до Е-ресурсу окремі справи фонду № 1 «Верховна Рада України», фонду № 5 «Народний комісаріат внутрішніх справ», фонду № 1074 «Міністерство військових справ Української Держави», фонду № 3560 «Животко Аркадій Петрович – культурний і політичний діяч», фонду № 3833 «Краєвий провід Організації українських націоналістів на західноукраїнських землях», фонду № 3964 «Буда Сергій Олексійович – історик, журналіст», фонду № 4648 «Рада в справах релігій при КМУ та її попередники: уповноважені Ради в справах релігії при Раді Міністрів СРСР по УРСР». Загалом своїми силами архів виготовив повні копії 62 справ – 6567 сканкопій.

  https://e-resource.tsdavo.gov.ua/fonds/

  Центральний державний архів громадських об’єднань України у вересні завантажив до «E-resource» архіву 40 томів (3666 файлів) архівних кримінальних справ фонду 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих (1918–1950)»

  https://cdago.org.ua/tags-type/4/

  Також ЦДАГО України оприлюднив на «E-resource» 2 повнотекстові описи фонду 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС)), м. Київ (1919-1991)»: опис 11 «Паспорти і комсомольські квитки членів ЛКСМУ» за 1931-1945 рр. і опис 24 «Фотоальбоми та рапорти надіслані до ЦК ЛКСМУ» за 1931-1987 рр. та на вебсайті 3 оцифровані описи фонду 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918-1991)»: опис 80 «Документи сільськогосподарського відділу ЦК КПУ» (1941-1967), опис 81 «Документи відділу торгово-фінансових органів ЦК КПУ» (1947-1958) та опис 82 «Документи відділу адміністративних органів ЦК КПУ» (1948–1967).

  https://cdago.org.ua/fonds/43/

  https://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1255&Itemid=12

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ до рубрик «Довідковий апарат» та «E-Directory» за вересень додано 290 описів та 60 справ.

  Архівом оприлюднено:

  60 метричних книг з ф. 127, Київська духовна консисторія;

  описи фондів №№ 351–355, 359, 385, 386 документи жандармських установ, що діяли в Херсонській губернії та містах Миколаїв, Херсон, Одеса. Доповнюють інформацію з історії цієї частини України описи фондів № 356, Канцелярія миколаївського військового губернатора, м. Миколаїв Херсонської губернії та № 358, Тимчасовий військовий генерал-губернатор Херсонського і Дніпровського повітів, м. Херсон, м. Миколаїв Херсонської губернії;

  описи фондів №№ 361, 363, 365, 375–379, 381, що свідчать про події 1914–1917 років на території Галичини, захопленої Російською імперією в Першу світову війну. Дослідникам історії фінансової справи та тим хто вивчає документи про події 1914–1917 років на території Галичини, цього періоду, цікавим буде опис фонду № 431, Тернопільське польове казначейство при Управлінні головного казначея армій Південно-Західного фронту, м. Тернопіль;

  описи фонду № 419 Прокурор Одеської судової палати, м. Одеса Опис 1 (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6), Опис 2 (том 1, том 2), Опис 3,: політичні та карні справи, циркуляри Міністерства юстиції та прокурора Одеського окружного суду; листування з прокурорами окружних судів з особового складу та справи за скаргами в’язнів;

  описи 1,2 Ф. 420, Сумська провінційна канцелярія, м. Суми Слобідсько-Української губернії.

  Архівом розпочато оприлюднення описів одного з найбільших фондів ЦДІАК України – фонд № 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ – це 657 описів, 234623 справи, що містять найрізноманітнішу інформацію за 1827–1916 роки. Відтепер доступні електронні версії описів Ф. 442: 1 (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7), 32-41, 43-69, 71-93, 95-97, 99-111, 157-163, 165, 167-176, 178-206, 208-211, 213-222, 224-239, 241-260.

  https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/

  https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 50-ма описами фондів: 271, 282, 290, 294, 295, 301, 305, 313-315, 343, 345, 422, 542, 546, 559, 566, 635, 636, 638-641, 643, 644, 653, 654, 656, 350-352, 354, 658-660, 663-665, 667-669, 673, 676, 711, 850, Р-14, Р-18″ установ та організацій, що діяли в м. Львові.

  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  ЦДІАЛ України також оприлюднив у вересні 2022 року цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 178 справ (фонд 618, опис 2, справи 2101-2278)

  https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

  Архів продовжує викладати онлайн цифрові копії індексів до книг Переворського земського суду (1437-1777рр). Завантажено 10 справ (ф. 12, оп. 4, спр. 5-14).

  https://tsdial.archives.gov.ua/index20.html

  Не припинялися роботи зі створення електронних версій важливих документів і в Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного. З початку вересня на офіційному вебсайті архіву у рубриці «Е-каталог» додано 6916 облікових записів фонодокументів, 2290 облікових записів на фотодокументи та внесено 745 переглядових копій до вже існуючих облікових записів кінодокументів.

  Центральний державний науково-технічний архів України оцифрував та розмістив на власних вебресурсах 1819 документів з 275 справ фонд Р-47, опис 1, Бекетов Олексій Миколайович (1862–1941 рр.) та 700 карток систематичного каталогу.

  https://elfa.archives.gov.ua/uk/da/scat

  https://elfa.archives.gov.ua

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує наповнювати електронний ресурс «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України».

  Завантажено особовий фонд №123 видатного українського співака, музично-громадського діяча, педагога Михайла Івановича Донця (1883-1941).

  Фонд Михайла Івановича Донця налічує 65 одиниць зберігання (опис 1, 2) за 1894–1973 рр. і складається з матеріалів його творчої дiяльностi, світлин митця у житті та у сценічних образах, групових фотографiй, рукописів, епістолярій, матерiалів до біографії, спогадів та статей про нього.

  На сайті Державного архіву Вінницької області в рубриці «Електронний архів» протягом вересня 2022 р. оприлюднено ще 112 справ (7800 сканкопій) з фонду Ф.172. Вінницький окружний суд 1909-1920 рр. У фонді є накази, розпорядження Міністерства юстиції та голови суду; пропозиції прокурора з питань судочинства; протоколи засідань суду; звіти про діяльність суду; відомості про діяльність нотаріусів і судових приставів; документи про реєстрацію громадських організацій; справи про земельні суперечки, спадщину, затвердження духовних заповітів, дарчих листів; листування з прокурором окружного суду, установами, особами про прокурорський нагляд, незаконні дії судових слідчих, участь у виборах до Державної думи; особові справи присяжних засідателів, службовців суду.

  Відтепер на сайті архіву доступно 165 справ цього фонду.

  https://davio.gov.ua/page/elektronniy_arhiv

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів»оприлюднено ще 4 архівних кримінальних справи несудових органів за 1920-1992 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область»,

  https://cutt.ly/PVmNbH9

  У вересні архівом також оприлюднено 28 описів фондів колишнього партійного архіву

  https://cutt.ly/pVmNU6Z

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг.

  У розділі «Метричні книги» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено скановані копії метричних книг реєстрації актів про народження. Благовіщенська церква, м. Катеринослав – ф. 193, оп. 3, спр. 526, 526а, 527, 528, 529, 530, 531, 532 (1900-1907 рр.).

  https://bit.ly/3Ki8XQU

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» розміщено додатково 30 описів архівних фондів радянського періоду Р-2493 (продовження – описи: 19, 20, 21, 22, 23 дод., 24, 25 т.1, 25 т.2, 25 т.3, 26, 27 дод., 28, 29, 30, 32 дод., 34 дод.), Р-2499, Р-2500, Р-2502, Р-2503, Р-2504, Р-2506, Р-2507, Р-2508, Р-2510, Р-2512, Р-2513, Р-2516).

  https://bit.ly/3vH2eb2

  На сайті Державного архіву Житомирської області в рубриці «Електронний архів» презентовано чергові 87 справ. Це, фонд 1 «Волинська духовна консисторія. м. Житомир Волинської губернії», опис 76 справи №№ 33, 87, 143, 154, 169, 172, 570; опис 77 справи №№ 54, 59, 68, 76, 83, 159, 207, 217, 238, 264, 344, 392, 395, 406, 410, 411, 512, 686, 694, 1216, 1247, 1340, 1457, 1547, 1609, 1626, 1652, 1681, 1727, 1780, 1819, 2099; фонд 67 «Волинське губернське правління м. Житомир Волинської губернії», опис 3 (рабинатні метричні справи) та фонд 146 «Волинське дворянське депутатське зібрання. м. Житомир Волинської губернії», опис 1 (дворянські справи) справи №№ 155, 418, 421, 434, 482, 483, 469, 505, 509, 510, 511, 514, 515, 661, 672, 718, 1552, 2462, 2465, 3619, 3654, 4434, 4435, 4548, 4792.

  Продовжується поповнення бази даних Державним архівом Запорізької області, оцифровано 44 описи справ періоду після 1917 року.

  http://www.archivzp.gov.ua/index.php/uk/?option=com_content&view=article&id=625

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив у розділі «Е-архів» 30 описів фондів, а саме, Ф. 65, оп. 1 Початкова державна школа І ступеня з польсько-українською мовою викладання у с. Смодна Косівського повіту Станіславського воєводства, Ф. 66, оп.1 Станіславська повітова комунальна ощадна каса, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф. 71-73, оп.1 повітові управління державної поліції мм. Рогатин, Тлумач, Надвірна Станіславського воєводства; Ф 215–224, Постерунки державної поліції у сс. Рудники, Задубровці, Рожнів, Кулачин, Стецева, Джурів, Видинів, Іллінці, Вовчківці та м. Заболотів Снятинського повіту Станіславського воєводства; Ф. 225-229, 234, 247 прокуратури та судові органи Станіславського та Львівського воєводств; Ф.261, оп.1 Станіславське повітове бюро з фінансово-земельних питань, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.268, оп.1 Станіславське повітове управління з врегулювання земельних спорів, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.269, оп.1 Станіславський шкільний інспекторат, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф. 271-274 шкільні заклади та шкільні ради Станіславського воєводства

  https://if.archives.gov.ua/e-arhiv

  Також продовжується поповнення бази даних Державного архіву Київської області «Оцифровані описи справ періоду після 1917 року».

  До уваги користувачів цифрові копії 58 описів справ 37 фондів періоду після 1917 року (фонди №№ Р-4434 – Р-4448, Р-4467 – Р-4479, Р-4481 – Р-4485, Р-4497, Р-4499, Р-4500).

  До уваги користувачів 23 описи справ фонду № Р-1082 – Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації, м. Київ.

  https://opisi.dako.gov.ua

  Базу даних «Фільтраційні справи репатріантів Київщини» поповнили нові цифрові копії 6000 справ репатріантів – мешканців Київщини, які повернулися на Батьківщину після Другої світової війни.

  Створення цифрових копій фільтраційних справ відбувається у співпраці із корпорацією FamilySearch International (США). За результатами даної співпраці на сайті архіву вже оприлюднено понад 12500 справ репатріантів. Користувачі можуть швидко знайти інформацію за прізвищем репатріанта або за номером фільтраційної справи.

  https://cutt.ly/5Vh2CPx

  Рубрику сайту «Електронний архів/Фонди» Державного архіву Кіровоградської області поповнено оцифрованими описами справ радянського періоду фондів Р-4314 – Р-5001. Оприлюднено  650  описів справ фондів радянського періоду.

  Окрім того рубрику поповнено оцифрованими справами фонду особового походження “Рябков П.З. (29.06.1848-1927) – єлисаветградський міський землемір, історик, археолог і громадський діяч” (Ф. 304) у кількості 620 одиниць зберігання.

  https://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-arhiv.php

  Державний архів Львівської області оцифрував та оприлюднив на офіційному веб-сайті 10 книг відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940–1941 рр.

  https://bit.ly/3DtYoJf

  40 справ Фонду 266 «Спілка оборонців м. Львова» та 200 описів Фонду колишнього Партійного Архіву.

  https://bit.ly/3eVIUmY

  https://bit.ly/3xCjNvj

  Державним архівом Полтавської області продовжується робота щодо оцифрування науково – довідкового апарату фондів радянського періоду. На вебсайті архіву оприлюднено ще 20 описів (Ф. Р-3610-3621, 3623).

  https://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty/otsyfrovani-arkhivni-dokumenty

  У вересні 2022 року Державним архівом Сумської області оцифровано та оприлюднено на вебсайті архіву 601 справу фонду Р-7720 (оп.18, спр. 1-571, 571а, 572-600) Алфавітні журнали відділів ДРАЦС у Сумській області за 1919-1937 роки.

  https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/dracs.php

  На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці “Електронний архів” (“Комп’ютерні бази даних”) оприлюднено 5 покажчиків до описів:

  Іменний покажчик до опису № 287 фонду ф.3 “Канцелярія Харківського губернатора”;

  Іменний покажчик до опису № 11 фонду ф.14 “Харківське губернське дворянське депутатське зібрання”;

  Географічний покажчик до фонду ф.25 “Харківська губернська креслярня”;

  Іменний покажчик до фонду ф.25 “Харківська губернська креслярня”;

  Іменний покажчик до фонду ф.52 “Управління поліцмейстера м. Харків”.

  Покажчики доступні для завантаження у форматі DjVu.

  http://archives.kh.gov.ua/?page_id=17942

  На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці “Електронний архів” оприлюднено 197 справ з фонду ф.958, Канцелярія харківського губернського рабина (ф. 958, оп.1, спр. 1-118, оп.2, спр. 16, 22-23, 27, 29, 35, 46-47, 49-67, 71-80, 82-91, 93-102, 104-105, 108, 111-114, 117-126). http://archives.kh.gov.ua/?page_id=24086

  Також оприлюднено 25 справ з фонду ф Р- 6532 Бюро записів актів громадянського стану міських відділень Управління НКВС УРСР у Харківській області (ф.Р-6532, оп. 3, спр. 53, 53а, 53б, 155, 155б, 174, 174а; оп.21, спр. 74-79, 117, 119-120, 145-146, 182-183, 292-293, 395, 397-398). http://archives.kh.gov.ua/?page_id=24152

  Державний архів Хмельницької області продовжує роботу з оцифрування документів фондів, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Оцифровано 47 справ, зокрема: 34 справи – Ф.17, Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція) та 13 справ – Ф. 315, Подільська духовна консисторія.

  https://dahmo.gov.ua/

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, у вересні 2022 року рубрику «Довідковий апарат» доповнено новими описами дорадянського періоду, що висвітлюють діяльність освітніх та фінансових установ міста та області (37 описів).

  https://cv.archives.gov.ua/opusu.html

  Державним архівом Чернігівської області оприлюднено 1139 описів та 35 справ дорадянського та радянського періодів.

  http://91.225.197.22/

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.