• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за жовтень 2022 року
  Опубліковано 31 жовтня 2022 року о 17:19

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у жовтні 2022 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Протягом жовтня 2022 року Центральний державний архів вищих органів влади та управління України оприлюднив у жовтні 2022 р. на офіційному вебсайті архіву в розділі «Описи PDF» 1432 томів описів по 854 архівних фондах. Сьогодні користувачам на вебсайті ЦДАВО України доступні для опрацювання 5870 томів архівних описів.

  Продовжується робота за договором ЦДАВО України з FamilySearch International: упродовж місяця створено 106795 сканкопій архівних документів. За допомоги ДЦЗ НАФ України оцифровано 197 архівних справ – 16744 сканкопії документів. Архівом самостійно створено цифрові копії на архівні документи 367 справ, це 25153 сканкопій.

  До Е-ресурсу ЦДАВО України завантажено 81061 сканкопія документів з 810 справ.

  https://e-resource.tsdavo.gov.ua/fonds/

  Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки у жовтні завантажив до E-resource архіву 20 томів (2506 сканкопій) архівних кримінальних справ фонду 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих (1918–1950)», що містять відомості про 219 репресованих осіб

  https://cdago.org.ua/tags-type/4/

  Також тривало наповнення бази даних «Український мартиролог ХХ ст.» на вебпорталі Державної архівної служби України. В жовтні додано інформацію про 583 репресовані особи, а також 36 фотодокументів з архівних кримінальних справ, що зберігаються у фонді № 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих» ЦДАГОУ. Загалом кількість осіб, представлених у базі за документами архіву, становить 9595.

  https://archives.gov.ua/um.php?a=24

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у рубриках «Довідковий апарат» та «E-Directory» за жовтень додано 214 описів та 46 справ
  Архівом оприлюднено:
  26 метричних книг з ф. 127, Київська духовна консисторія;
  20 актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд, які містять протоколи, декрети, ухвали, накази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій Речі Посполитої – держави, під юрисдикцію якої входили українські землі в цей період, рішення суду, універсали, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, обміну, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше.
  Архівом продовжено оприлюднення електронних версій описів фонду № 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ – за жовтень додано описи 302-338, 341, 345, 347-350, 352-375,378, 380, 383, 384, 386, 388-397, 399-408, 410, 413-423, 425-457, 501-506, 508, 517-529, 532-546, 548-552, 554-559, 561, 563, 566-577, 590, 592-605. Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.
  Станом на кінець жовтня ЦДІАК України оцифровано понад 50% всіх описів архіву.

  https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/
  https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 50-ма описами фондів: 136, 142, 216-218, 221, 222, 226, 227, 229-232, 234, 236, 239, 241, 242, 256, 257, 259, 267, 268, 270, 276, 278-281, 286, 391, 392, 394-405, 407, 410, 414, 416, 421, Р-20. установ та організацій, що діяли в м. Львові.
  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  ЦДІАЛ України також оприлюднив у жовтні 2022 року цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 222 справи (фонд 618, опис 2, справи 2279-2500)
  https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

  Архів продовжує викладати онлайн цифрові копії індексів до книг Переворського земського суду (1437-1777рр). Завантажено 10 справ (ф. 12, оп. 4, спр. 15-24).
  https://tsdial.archives.gov.ua/index20.html

  Не припинялися роботи зі створення електронних версій важливих документів і в Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного. З початку жовтня на офіційному вебсайті архіву у рубриці «Е-каталог» додано 998 облікових записів фонодокументів.
  https://avd-tsdkffa.archives.gov.ua/

  Центральний державний науково-технічний архів України оцифрував та розмістив на власних вебресурсах 1191 документ та 1460 карток систематичного каталогу (Комплекс 3-13 (1) звіти про науково-дослідні роботи науково-виробничого об’єднання «Автоматгірмаш»). https://elfa.archives.gov.ua/uk/da/scat
  https://elfa.archives.gov.ua

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує наповнювати електронний ресурс «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України».
  Завантажено особовий фонд архітектора і педагога Павла Івановича Голландського (1861–1939). Фонд Павла Голландського включає 25 одиниць зберігання, що охоплюють період з 1883, 1922 – 1974 рр., і містить творчі матеріали вченого (серед них креслення плавнів території заповідника могили Т.Г.Шевченка), малюнки архітектурних пам’ятників, фотокопії замальовок Євпаторії, Карасубазару, Нового Світу, Старого Криму, Судака та інших міст Криму, рукописи документи до біографії, листування, індивідуальні та групові світлини, фото архітектурних пам’ятників Криму.
  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/fonds/516/

  Також завантажено особовий фонд відомого українського художника Володимира Карловича Менка (1856–1920). Фонд В. К. Менка включає 12 од. зб., що охоплюють період з 1882 р. до 1949 р., у тому числі оригінали портретів та інших картин художника, цінні світлини 1880–1900-х років та документи до його біографії.
  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/fonds/530/

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів» оприлюднено ще 54 архівні кримінальні справи несудових органів за 1939-1993 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.
  https://cutt.ly/EGgFlrw

  У жовтні архівом також оприлюднено 28 описів фондів колишнього партійного архіву. Для широкого загалу стали доступними оцифровані описи у формі pdf: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28 фонду П-13 «Камінь-Каширський райком КПУ».
  https://cutt.ly/NL81oUJ

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг.
  У розділі “Метричні книги” рубрики “Електронний архів” додатково розміщено наступні скановані копії метричних книг (Благовіщенська церква, м. Катеринослав) реєстрації актів про народження – ф. 193, оп. 3, спр. 533, 534, 535, 536, 537, 538 (1908-1915 рр.) та реєстрації актів про народження, шлюб та смерть – ф. 193, оп. 3, спр. 538а (1915 р.).
  https://bit.ly/3Ki8XQU

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» розміщено додатково 30 описів архівних фондів радянського періоду Р-2517, Р-2530, Р-2531, Р-2532, Р-2533, Р-2534, Р-2538, Р-2539, Р-2540, Р-2541, Р-2542, Р-2543, Р-2556, Р-2563, Р-2567, Р-2571, Р-2572, Р-2573, Р-2574, Р-2581, Р-2584, Р-2585, Р-2587, 2596, Р-2601, Р-2602.
  https://bit.ly/3vH2eb2

  Продовжується поповнення бази даних Державним архівом Запорізької області, архівом оцифровано 205 описів справ періоду після 1917 року.
  http://www.archivzp.gov.ua/index.php/uk/?option=com_content&view=article&id=625

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив у розділі «Е-архів» 30 описів фондів, а саме, Ф. 275-284, 308,-310 шкільні заклади та шкільні ради Станіславського воєводства; Ф. 307, оп 1 Філія акціонерного іпотечного банку в м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф 311, оп. 1 Калуська повітова кооперативна каса, м. Калуш Калуського повіту Станіславського воєводства; Ф 312 оп. 1 Шкіряний завод Якуба Маргошеса в м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф 313-315 заводи м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф. 328-337 адвокати у м. Станіславі.
  https://if.archives.gov.ua/e-arhiv

  Також продовжується поповнення бази даних Державного архіву Київської області «Оцифровані описи справ періоду після 1917 року».
  До уваги користувачів цифрові копії 19 описів справ фонду № Р-4277 Апеляційний суд Київської області (1944-2019 рр.)
  https://opisi.dako.gov.ua

  Державний архів Київської області оприлюднив нові цифрові копії фондів Ф – 280 «Київська казенна палата, м. Київ» та Ф – 297 «Переяславське повітове казначейство, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії».
  Загалом широкому загалу представлена 681 справа.
  https://cutt.ly/PB8LoYF

  Рубрику сайту «Електронний архів/Фонди» Державного архіву Кіровоградської області поповнено оцифрованими фільтраційними справами на громадян Кіровоградщини, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн під час Другої світової війни (фонд «Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області»): (Ф.П – 5907, оп. 11. спр. 1 – 694)
  https://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-archive/fonds/fonds.php

  Державний архів Львівської області оцифрував та оприлюднив на офіційному веб-сайті 3 книги відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940–1941 рр.
  https://bit.ly/3DtYoJf

   та 25 справ фонду 266 «Спілка оборонців м. Львова» та 100 описів фонду колишнього партійного архіву.
  https://bit.ly/3eVIUmY
  https://bit.ly/3xCjNvj

  Державним архівом Полтавської області продовжується робота щодо оцифрування науково–довідкового апарату фондів радянського періоду. На вебсайті архіву додатково оприлюднено 119 описів (Ф. Р-3626, 3627, 3629-3631, 3633, 3636, 3640-3642, 3646, 3651, 3654, 3658, 3701-3713, 3716, 3725, 3734, 4085).
  http://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty/otsyfrovani-arkhivni-dokumenty?start=36

  У жовтні 2022 року Державним архівом Сумської області оцифровано та оприлюднено на вебсайті архіву 400 справ фонду Р-7720 (опис 18, справи 601–1000), алфавітні журнали відділів ДРАЦС у Сумській області за 1937–1941 роки.
  https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/dracs.php

  Державний архів Тернопільської області минулого місяця надав користувачам онлайн доступ до 65 оцифрованих описів фондів періоду після вересня 1939 року.
  https://archives.te.gov.ua/elektronnij-chitalnij-zal/fondi-pislya-veresnya-1939-r/#l-fondi-pislya-veresnya-1939-r

  На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці “Електронний архів” оприлюднено 30 метричних книг та сповідних розписів Валківського, Вовчанського, Богодухівського, Куп҆янського, Харківського повітів Харківської духовної консисторії та Павлоградського повіту Катеринославської духовної консисторії (Ф-40, оп. 105, спр. 168, 174, 1381; оп.109, спр.156; оп. 110, спр.898; оп.114, спр. 77, 123; оп. 116, спр.59; оп.121, спр.87; оп.122, спр.111; оп.123, спр.35; оп.126, спр.31, 32, 34; оп. 127, спр.10, 27, 30, 42; оп. 128, спр.19, 46; оп.129, спр.130, 136; оп.132, спр.13, 29; оп.137, спр.6, 20, 23-26)
  http://archives.kh.gov.ua/?page_id=19401

  Також оприлюднено 90 алфавітних журналів фонду фонду Р- 6532 «Бюро записів актів громадянського стану міських відділень Управління НКВС УРСР у Харківській області» (ф.Р-6532, оп. 21, спр. 80, 144, 179-181, 184, 288-291, 399-401, 502-508, 608-610, 613-615, 716-717, 719, 1318-1322; оп.25, спр. 214-223, 225, 227-229, 438-439; ф.Р-6532, оп. 21, спр.715, 718, 720-722, 763-766, 822-825, 894-897, 980, 982-987, 1146-1149, 1545-1551, 1553-1554; оп.25, спр.226; оп.33, спр.74-75)
  http://archives.kh.gov.ua/?page_id=24152

  Державний архів Хмельницької області продовжує роботу з оцифрування документів фондів, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Оцифровано 52 справи, а саме: 23 справи Ф.17 «Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)», 8 справ Ф. 230 «Подільське дворянське депутатське зібрання» та 21 справу Ф. 315 «Подільська духовна консисторія».
  https://dahmo.gov.ua/

  Державний архів Черкаської області продовжує оцифрування документів та їх оприлюднення. Завантажено електронні версії 20 описів 10 архівних фондів періоду після 1917 року (описи справ сільських виконавчих комітетів (рад, адміністрацій) Чорнобаївського району)
  https://ck.archives.gov.ua/?type=dynamic&period=1&p=fondyView&id=195

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, у жовтні 2022 року рубрику «Довідковий апарат» доповнено новими описами дорадянського періоду, зокрема, фотодокументів. Оновлено актуальними даними та впорядковано для зручнішого користування описи фонду 1245 “Книги актів цивільного стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької області”. (22 описи)
  https://cv.archives.gov.ua/dovidkoviy_aparat.html

  Державним архівом Чернігівської області протягом жовтня 2022 року оприлюднено 57 справ та 56 описів.
  Серед оприлюднених справ документи з фондів Ф. 127 «Чернігівське губернське правління», Ф. 133 «Чернігівське губернське дворянське депутатське зiбрання», Ф. 1462 «Прилуцьке духовне правління».
  http://91.225.197.22/

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.