• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за листопад 2022 року
  Опубліковано 1 грудня 2022 року о 08:50

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровуватидокументи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у листопаді 2022 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку з періодичним та аварійним вимкненням електроенергії відомчі інформаційні ресурси архівів можуть бути тимчасово недоступні.

  Протягом листопада 2022 року Центральний державний архів вищих органів влади та управління України оприлюднив на офіційному вебсайті архіву в розділі «Описи PDF» 192 описи 99 архівних фондів. Сьогодні користувачам на вебсайтіЦДАВО України доступні для опрацювання 6062 томів архівних описів.

  До Е-ресурсу ЦДАВО України завантажено 30 060 сканкопій документів із 271 справи.

  https://e-resource.tsdavo.gov.ua/fonds/

  Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки у листопаді завантажив до E-resource архіву 5 томів (1267 сканкопій) архівних кримінальних справ фонду 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих (1918–1950)».

  https://cdago.org.ua/tags-type/4/

  Також на «E-resource» розміщено повнотекстовий опис № 19 фонду 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС)), м. Київ (1919-1991)» на 5558 справ. Це документи обласних та міських комітетів ЛКСМУ за 1967-1991 роки.

  https://cdago.org.ua/inventories/133/

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у листопаді до рубрик «Довідковий апарат» та «E-Directory» додано 139 описів та 51справу

  Архівом оприлюднено:

  11 актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд, які містять протоколи, декрети, ухвали, накази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій Речі Посполитої – держави, під юрисдикцію якої входили українські землі в цей період, рішення суду, універсали, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, обміну, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше.

  19 актових книг з ф. 28, Володимирський гродськийсуд, які містять розпорядження та оголошення різних установ та інституцій Речі Посполитої центрального та регіонального рівня, сеймові та сеймикові ухвали, фінансові вердикти і звіти, постанови, протоколи, декрети, ухвали, накази, а також папери судового характеру – скарги, позови, протоколи показань і протоколи урядових комісій, угоди, рішення судів (декрети), звіти, протестації, поквитування тощо.

  21 актових книг з ф. 8, Цивільно-військова порядкова комісія Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства. Справи містять універсали та постанови Комісії, документи про діяльність Комісії, декретові протоколи різного змісту, свідчення арештантів, справи про порядок збору податків, про закупівлю збіжжя для запасних магазинів на потреби війська, реєстр збору збіжжя, табель платників подимного податку Київського повіту, прибутково-видаткові книги тощо.

  Архів продовжує розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” удосконалені описи ф. 127, Київська духовна консисторія. До уваги користувачів наступні описи 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172a, 173, 174, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015. Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів і церковнослужителів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, про перехід іудеїв на православ’я, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок тощо.

  Також оприлюднено електронних версій описів 624-668, 670-671, 675-678, 680-683, 685, 687, 690-713, 715-720, 724-726, 729, 732 фонду № 442, Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора, м. Київ. Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.

  https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/

  https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 50-ма описами фондів: 147, 148, 150, 156, 166, 180, 192, 332, 334, 349, 426, 428, 430, 463, 681 – 683, 685 – 688, 690, 692, 693, 695, 698, 699, 720, 801, 870 установ та організацій, що діяли в м. Львові. 

  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  ЦДІАЛ України також оприлюднив у листопаді 2022 року цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 170 справ (фонд 618, опис 2, справи 2501-2670)

  https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

  Архів продовжує викладати онлайн цифрові копії індексів до книг Переворського земського суду(1437-1777рр). Завантажено 10 справ (ф. 12, оп. 4, спр. 25-34).

  https://tsdial.archives.gov.ua/index20.html

  Не припинялися роботи зі створення електронних версій важливих документів в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві. З початку листопада до рубрики «Е-каталог» додано 1861 обліковий запис на фонодокументи.

  https://avd-tsdkffa.archives.gov.ua/

  Центральний державний науково-технічний архів України оцифрував та розмістив на власних вебресурсах 931 документ та 600 карток систематичного каталогу (Комплекс 3-13 (1) звіти про науково-дослідні роботи науково-виробничого об’єднання «Автоматгірмаш»).

  https://elfa.archives.gov.ua/uk/da/scat

  https://elfa.archives.gov.ua

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує наповнюватиелектронний ресурс «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України».

  Оцифровано і завантажено особовий фонд 428українського письменника-футуриста, журналіста, представника Розстріляного відродження Івана Маловічка (1909–1937), документи якого охоплюють період 1923-1990 рр. та містять творчі матеріали (вірші, поеми, оповідання), листування, документи до біографії (довідки, свідоцтва, матеріали щодо реабілітації), світлини.

  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/inventories/757/

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів» оприлюднено ще 25 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1989 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.

  https://cutt.ly/EGgFlrw

  У листопаді архівом також оприлюднено 32 описифондів колишнього партійного архіву. 

  https://cutt.ly/NL81oUJ

  Державний архів Дніпропетровської областіпродовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг.

  У розділі «Метричні книги» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено скановані копії метричних книг (Благовіщенська церква, м. Катеринослав) реєстрації актів про народження – ф. 193, оп. 3, спр. 539, 540 (1916-1920 рр.) та реєстрації актів про шлюб – ф. 193, оп. 3, спр. 541, 542, 543, 544 545 (1900-1917 рр.)

  https://bit.ly/3E8GeeE

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» опублікованододатково ще 35 описів архівних фондів радянського періоду Р-2603, Р-2605, Р-2608, Р-2609, Р-2610, Р-2613, Р-2622, Р-2623, Р-2643, Р-2644, Р-2645, Р-2646, Р-2647, Р-2648, Р-2649, Р-2650, Р-2651, Р-2652.

  https://bit.ly/3GobBEV

  Продовжується поповнення бази даних Державнимархівом Запорізької області, архівом оцифровано369 описів справ періоду після 1917 року.

  http://www.archivzp.gov.ua/index.php/uk/?option=com_content&view=article&id=625

  Державний архів Івано-Франківської областіоприлюднив у розділі «Е-архів» 30 описів фондів, а саме, Ф. 285-286, 288-291, 293-305, 318-320 шкільні заклади, гімназії та семінарії Станіславського воєводства; Ф. 306, оп 1 Станіславське відділення державного «Банку польського», м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф 316, 317 , оп. 1 Станіславський міський газовий завод, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф 321, 324, 325 оп. 1 Єврейські релігійні громади у м. Заболотів та м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф. 326, 327 адвокати у м. Станіслав.

  Також продовжується поповнення бази даних Державного архіву Київської області до уваги пошуковців нові цифрові копій майже 3000 фільтраційних справ №№24541-30505. Відтак увільному доступі вже понад 14000 справ репатріантів. «Фільтраційні справи репатріантів Київщини» – інформаційний ресурс, який забезпечує швидкий пошук необхідних відомостей за прізвищем репатріанта або за номером фільтраційної справи. Величезний масив документів розкриває історії мешканців Київщини, вивезених нацистським режимом на примусові роботи у період окупації 1941–1943 рр.

  https://cutt.ly/5Vh2CPx

  Рубрику сайту «Електронний архів/Фонди» Державного архіву Кіровоградської областіпоповнено оцифрованими фільтраційними справами на громадян Кіровоградщини, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн під час Другої світової війни (фонд «Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області»):(Ф.П – 5907, оп. 12. спр. 1 – 986)

  https://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-archive/fonds/fonds.php

  Державний архів Львівської області оцифрував та оприлюднив на офіційному веб-сайті 3 книги відділу державної реєстрації актів цивільного стануУправління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940–1941 рр.

  https://bit.ly/3DtYoJf

  та 25 справ фонду 266 «Спілка оборонців м. Львова» та 143 описи фонду колишнього партійного архіву.

  https://bit.ly/3eVIUmY

  https://bit.ly/3xCjNvj

  Державним архівом Полтавської області продовжується робота щодо оцифрування науково–довідкового апарату фондів радянського періоду. На вебсайті архіву додатково оприлюднено 190 описів (Ф. Р- 3750, 3759, 3778, 3778-37833785-37903793-3796, 3799, 3801, 3802, 3804-38083811-38213823-3825, 3827, 3830-3832, 3834-3838, 3840, 3850, 3851, 3861-38673871-38733875-3878, 3880, 3882, 3885-38993901-3904, 3907- 3909, 3911, 3913-3914, 3916- 3936, 3938, 4085). 

  http://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty/otsyfrovani-arkhivni-dokumenty?start=36

  У листопаді 2022 року Державним архівом Сумської області оцифровано та оприлюднено на вебсайті архіву 387 справ фонду Р-7720 (опис 18, справи 1001–1092, оп. 18, том 2. спр. 1-295), алфавітні журнали відділів ДРАЦС у Сумській області за 1941–1945 роки.

  https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/dracs.php

  На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці “Електронний архів” оприлюднено 17 метричних книг та сповідних розписів Валківського, Богодухівського, Зміївського, Ізюмського, Харківського повітів Харківської духовної консисторії та Павлоградського повіту Катеринославської духовної консисторії (ф-40, оп.110, спр. 602, 851, 918, 921; оп.113, спр. 177, 221; оп.121, спр.89, 97, 340; оп.129, спр.152; оп.133, спр.20; оп. 142, спр.165; оп. 145, спр. 59, 124-125, 130, 147) та ревізьку казку на поміщицьких селян Старобільського повіту за 1858 рік (ф-31, оп.141, спр. 496).

  http://archives.kh.gov.ua/?page_id=19401

  Державний архів Хмельницької областіпродовжує роботу з оцифрування документів фондів, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Оцифровано 60 справ, а саме: 27 справ Ф.17 «Костьоли Подільської таВолинської губерній (колекція)», 31 справу Ф. 132«Кам’янська міська дума» та 2 справи Ф. 230 «Подільське дворянське депутатське зібрання».

  https://dahmo.gov.ua/

  Державним архівом Чернігівської області протягом листопада 2022 року оприлюднено 61 справу та 40 описів.

  Серед цих справ документи з фондів Ф. 127 «Чернігівське губернське правління», Ф. 133 «Чернігівське губернське дворянське депутатське зiбрання», Ф. 1462 «Прилуцьке духовне правління».

  Було розміщено також 17 описів фонду Ф. 127 «Чернігівське губернське правління»

  http://91.225.197.22/

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталіДержавної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.