• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за грудень 2022 року
  Опубліковано 30 грудня 2022 року о 12:55

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у грудні 2022 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку з періодичним та аварійним вимкненням електроенергії відомчі інформаційні ресурси архівів можуть бути тимчасово недоступні. 

  26 грудня 2022 року до популярного онлайн ресурсу «Міжархівний пошуковий портал» долучився Державний архів Львівської області. На кінець року на ресурсі представлено 4 державні архіви, доступні понад 2 мільйони сканкопій з їхніх фондів, з дня презентації 11 травня 2022 року ресурсу в Укрінформі, його відвідало понад 100 тисяч користувачів.

  Протягом грудня 2022 року Центральний державний архів вищих органів влади та управління України до власного Е-ресурсу завантажив 27280 сканкопій документів із 162 справ.

  – фонд 1, Верховна Рада України, м. Київ (2055 сканкопій, 15 справ);

  – фонд 2, Кабінет Міністрів України (101 сканкопія, 6 справ);

  – фонд 5, Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР, м. Київ (370 сканкопій, 3 справи);

  – фонд 3563 Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) – політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР, міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в м. Празі, УГА в м. Подебрадах (24754 сканкопій, 138 справ).

  https://e-resource.tsdavo.gov.ua/fonds/

  Центральним державним архівом громадських об’єднань та україніки у грудні на «E-resource» розміщено повнотекстовий опис № 22 «Республіканська комсомольська школа при ЦК ЛКСМУ» фонду 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС)), м. Київ (1919–1991)», що об’єднує 102 справи, у яких містяться листи, методичні рекомендації ЦК ВЛКСМ, Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ, що надійшли до РКШ, накази про зарахування слухачів на навчання, протоколи засідань Ради Республіканської комсомольської школи, кафедри комсомольського будівництва і додатки до них, звіти, доповідні записки, довідки з питань діяльності школи, відправлені до ЦК Компартії України, ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ, залікові та екзаменаційні відомості слухачів РКШ, книги реєстрації видачі посвідчень про закінчення РКШ за 1967–1981 роки.

  https://cdago.org.ua/inventories/134/

  Також тривало наповнення бази даних «Український мартиролог ХХ ст.» на вебпорталі Державної архівної служби України. В грудні додано інформацію про 1616 репресованих осіб, а також 350 фотодокументів з архівних кримінальних справ, що зберігаються у фонді № 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих» ЦДАГОУ. Загалом кількість осіб, представлених у базі за документами архіву, становить 11234.

  https://archives.gov.ua/um.php.

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у грудні до рубрик «Довідковий апарат» та «E-Directory» додано 107 описів.

  Оприлюднено електронних версій описів 560, 735, 738-745, 746, 747, 750, 751, 770, 782-864, 866 фонду № 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ. Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.

  https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 51-м описом фондів: 166, 172, 193, 200, 211-215, 219, 238, 302, 306, 311, 316, 318-320, 322, 326-330, 335-339, 341, 342, 344, 346, 432, 433, 435, 438, 440, 441, 451 установ та організацій, що діяли в м. Львові. 

  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  ЦДІАЛ України також оприлюднив у грудні 2022 року цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 130 справ (фонд 618, опис 2, справи 2671-2800).

  https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

  Архів продовжує викладати онлайн цифрові копії індексів до книг Переворського земського суду (1437-1777рр). Завантажено 10 справ (ф. 12, оп. 4, спр. 35-45).

  https://tsdial.archives.gov.ua/index20.html

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг. 

  У розділі «Метричні книги» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено скановані копії метричних книг (Благовіщенська церква, м. Катеринослав) реєстрації актів про шлюб – ф. 193, оп. 3, спр. 546 (1918, 1919, 1920 рр.) та реєстрації актів про смерть – ф. 193, оп. 3, спр. 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555 (1900-1920 рр.).

  https://bit.ly/3E8GeeE

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» опубліковано додатково ще 36 описів архівних фондів радянського періоду Р-2656, Р-2657, Р-2658, Р-2672, Р-2686, Р-2687, Р-2688, Р-2689, Р-2690, Р-2691, Р-2692, Р-2693, Р-2694, Р-2695, Р-2696, Р-2697, Р-2698, Р-2699, Р-2700.

  https://bit.ly/3GobBEV

  Продовжується поповнення бази даних Державним архівом Запорізької області, архівом оцифровано 205 описів справ періоду після 1917 року.

  http://www.archivzp.gov.ua/index.php/uk/?option=com_content&view=article&id=625

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив у розділі «Е-архів» 30 описів фондів, а саме, Ф.2, оп. 2-6, 9 т. 2 Станіславське воєводське управління, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.7, оп.2 Магістрат м. Станіслав Станіславського повіту; Ф.8, оп.1 Коломийське повітове староство, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства; Ф.47, оп.1, 2 Станіславське окружне гірниче управління, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.68, оп.1 Станіславське воєводське управління державної поліції, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.226, оп.1 Прокуратура Станіславського окружного суду, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.232, оп.3, 4 Станіславський гродський суд, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф. 340-349 адвокати у м. Станіслав; Ф.371, оп.1 Станіславське відділення Польського політехнічного товариства, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.435, оп.1 Станіславська філія Українського фотографічного товариства м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства; Ф.437, оп.1 Коломийське повітове управління державної поліції, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства; Ф.634, 636, оп.1 Колекція інформаційних матеріалів для населення.

  Також продовжується поповнення бази даних Державного архіву Київської області представлені цифрові копії 230 справ фонду Р-5634 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області (1919-1945 рр.)». До перегляду представлені справи №№1811-2042: книги реєстрації актів Переяслав-Хмельницького, Фастівського, Баришівського, Іванківського, Кагарлицького, Макарівського, Польського, Ставищанського районів за 1928-1935 рр.

  https://cutt.ly/vM0LsAL

  Нові цифрові описи поповнили базу даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року». До уваги дослідників представлено цифрові копії 23 описів справ 17 фондів періоду після 1917 року (фонди №№ Р-4574 – Р-4578, Р-4583 – Р-4588, Р-4590 – Р-4592, Р-4595, Р-4597, Р-4600).

  https://opisi.dako.gov.ua

  Державним архівом Полтавської області продовжується робота щодо оцифрування науково–довідкового апарату фондів дорадянського та радянського періодів. Загалом Державний архів Полтавської області швидкими темпами проводить оцифрування довідкового апарату та архівних документів і має амбітні завершити оцифрування за 10 років.

  http://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty/otsyfrovani-arkhivni-dokumenty?start=36

  У грудні 2022 року Державним архівом Сумської області оцифровав алфавітні журнали відділів ДРАЦС у Сумській області за 1919-1945 рр. 

  https:/daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/dracs.php 

  Державний архів Тернопільської області минулого місяця надав користувачам онлайн доступ до 69 оцифрованих описів фондів періоду після вересня 1939 року.

  https://archives.te.gov.ua/elektronnij-chitalnij-zal/fondi-pislya-veresnya-1939-r/#l-fondi-pislya-veresnya-1939-r

  Державний архів Хмельницької області продовжує роботу з оцифрування документів фондів, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Оцифровано 25 справ, а саме: 6 справ Ф.17 «Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)», 11 справ Ф. 132 «Кам’янська міська дума» та 8 справ Ф. 315 «Подільська духовна консисторія».

  https://dahmo.gov.ua/

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, у грудні 2022 року рубрику «Довідковий апарат» доповнено новими описами фотодокументів з 1977 по 1985 рік (7 описів).

  https://cv.archives.gov.ua/opusu_r.html

  Державним архівом Чернігівської області протягом грудня 2022 року оприлюднено 36 справ та 157 описів.

  Серед цих справ документи з фондів Ф. 133 «Чернігівське губернське дворянське депутатське зiбрання», Ф. 1462 «Прилуцьке духовне правління».

  Було розміщено також 13 описів фонду Ф. 127 «Чернігівське губернське правління» та 20 описів справ особового походження. “

  http://91.225.197.22/

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.