• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за січень 2023 року
  Опубліковано 31 січня 2023 року о 16:28

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у січні 2023 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку з періодичним та аварійним вимкненням електроенергії відомчі інформаційні ресурси архівів можуть бути тимчасово недоступні.

  Протягом січня 2023 року Центральний державний архів вищих органів влади та управління України оприлюднив на Е-ресурсі ще 513 справ (60 510 сканкопій) у таких архівних фондах:

  фонд № 1259 Редакція газети “Зай Грейт” (“Будь напоготові”) органу ЦК ЛКСМУ та Народного комісаріату освіти УРСР (10968 сканкопій, 46 справ) – завантаження фонду закінчено;

  фонд № 3563 Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) – політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, Міністр пошт і телеграфу УНР, Міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в Празі, УГА в Подебрадах (742 сканкопії, 1 справа) – у цілому завантажено 45741 сканкопію, 262 справи, оцифрування та завантаження фонду ще триває;

  фонд № 5235 Уряд Української Народної Республіки в екзилі (48058 сканкопій, 466 справ) – у цілому завантажено 168558 сканкопій, 1931 справу, оцифрування та завантаження фонду ще триває.

  Разом із цим, до розділу «Описи PDF» на вебсайті ЦДАВО України завантажено 67 томів описів 20 архівних фондів.

  Центральним державним архівом громадських об’єднань та україніки у січні оприлюднено 51 документ (70 сканкопій) у тематичних добірках до Дня Соборності України та 105-ї річниці проголошення незалежності Української Народної Республіки IV Універсалом Української Центральної Ради, до річниць від дня народження Бориса Палія-Неїла, Василя Кричевського та Всеволода Петріва. Документи будуть опубліковані на E-ресурсі Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки, як запрацює офіційний вебсайт архіву.

  https://www.facebook.com/tsdahou.gov.ua

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у січні 2023 року до рубрик «Довідковий апарат» та «E-Directory» додано 153 описи.

  Архівом представлено описи фонду № 444, Цивільна канцелярія командира Окремого Литовського корпусу та головнокомандуючого польською армією великого князя Костянтина Павловича. Також подано описи фонду № 445 цікаві для вивчення історії Києво-Подільських військових поселень в 1836–1877 рр. та фонду № 466, що містить справи про єврейські погроми в 1881 р. в Черкаському, Канівському, Чигиринському та Звенигородському повітах.

  До уваги науковців, дослідників історії Польських повстань за 1830–1831 рр. та 1863 р. представлено описи фондів №№ 467-480, 488 та 490. Фонд № 490, Подільське губернське управління державного майна, це документи за 1839–1889 рр. про люстрацію, розмежування, складання планів, інвентарів та конфіскації, продажу, оренди земельних ділянок у Подільській губернії, про земельні суперечки між поміщиками, монастирями, селянами, про перехід казенних селян на оброк, про впровадження лісотехнічних заходів для влаштування казенних лісових дач, іменні, посімейні, послужні списки службовців установи Вінницького та Брацлавського лісових відомств.

  Для дослідників історії судових установ, що діяли на території України, архів представлено описи фондів № 484 та 485. Фонд № 485, Київська палата кримінального суду, що налічує 23707 справ за 1777–1880 рр. (журнали засідань Палати, протоколи засідань суду, розпорядження Київського губернського правління; реєстри справ; рапорти повітових судів, верхніх земських судів щодо справ про вбивства, пограбування, святотатство; про жорстоке поводження поміщиків та економів з селянами, непокору кріпаків; про втечі кріпаків; про самогубство селян; про зґвалтування, перелюбство і вбивство позашлюбних дітей; про шахрайство купців; про факти зловживання службовим становищем та ін).

  Також оприлюднено описи 11, 13, 14 фонду № 486, Київська палата цивільного суду, Укази Сенату та Київського намісницького правління, журнали та протоколи засідань Палати, справи про продаж, заставу, дарування, розподіл майна між кредиторами та спадкоємцями; про введення у володіння маєтками; про засвідчення заповітів, про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про обмін маєтками, про незаконне закріпачення селян та ін. за 1782–1797 та 1868–1871 рр. та описи фонду № 487, Київська об’єднана палата кримінального та цивільного суду.

  Оприлюднено описи фонду № 491, Київське губернське управління державного майна, це документи за 1823–1882 рр., що окрім документів про діяльність установи (люстрацію, розмежування, обмін, продаж, оренду земельних ділянок у Київській губернії) містять справи про повну або часткову конфіскацію майна учасників Польських повстань 1830–1831, 1863 рр., причислення осіб, виключених з дворянського стану в казенні селяни, заборону євреям селитися в казенних маєтках, про ремонт, будівництво, оздоблення церков в казенних маєтках Київської губернії.

  https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 20-ма описами фондів: 166, 444, 446-450, 454-457, 462, 465, 467, 469 установ та організацій, що діяли в м. Львові.

  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  ЦДІАЛ України також оприлюднив у січні 2023 року цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 100 справ (фонд 618, опис 2, справи 2801- 2900)

  https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

  Архівом розпочато оприлюднення фонду 7 Жидачівського гродського суду. Завантажено 10 справ (ф. 7, оп. 1, спр. 1-10).

  https://tsdial.archives.gov.ua/index24.html

  Не припинялися роботи зі створення електронних версій важливих документів в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві. В січні до рубрики «Е-каталог» додано 1002 нових облікових записів фонодокументів (магнітних звукозаписів) та 2517 облікових записів нових надходжень цифрових фотодокументів. Завантажено 4160 переглядових копій на цифрові та «0 розміру» фотодокументи.

  https://avd-tsdkffa.archives.gov.ua/

  Центральний державний науково-технічний архів України оцифрував та розмістив на власних вебресурсах 1186 документів та 600 карток систематичного каталогу (Комплекс 2-317 (7) “Транспортний рефрижератор-постачальник типу «Лівадія»”).

  https://elfa.archives.gov.ua/uk/da/scat

  https://elfa.archives.gov.ua

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує наповнювати електронний ресурс «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України».

  Оцифровано і завантажено особовий фонд № 416 українського оперного співака Олександра Григоровича Мосіна (1871–1929). Документи особового фонду О. Г. Мосіна (ф. 416) включає 27 од. зб. за 1877–1929 рр., у тому числі оригінали індивідуальних і групових світлин артиста, його фотографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. у ролях на сцені Київської опери та інших театрів, поздоровні листівки, програми вистав та концертів тощо.
  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/inventories/741/

  ЦДАМЛМ України також завантажено цифрові копії особовий фонд Л. А. Руденко №120, що включає 172 од. зб. за 1918–1981 рр. оригінали фото Л. А. Руденко. 1947 р. Ф. 120, оп. 1, од. зб. 83, арк. 17; Л. А. та світлина акторки в ролі матері в опері М. Лисенка «Тарас Бульба». 1952 р. ф. 120, оп. 1, од. зб. 11, арк. 1.

  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/fonds/62/

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів» оприлюднено ще 179 архівних Кримінальних справ несудових органів за 1938-1992 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.

  https://cutt.ly/PVmNbH9

  У січні архівом такожоприлюднено 34 описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України.

  https://cutt.ly/uGgKwtJ

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг.

  У розділі «Метричні книги» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено скановані копії метричних книг реєстрації актів про народження, шлюб, смерть Преображенська церква, с. Томаківка Катеринославського повіту – ф. 193, оп. 3, спр. 284, 285, 286, 287, 288, 289 (1893-1900 рр.) та реєстрації актів про народження, шлюб, смерть Миколаївська церква с. Тритузне Катеринославського повіту – ф. 193, оп. 3, спр. 290, 291, 292, 293, 294 (1884, 1885, 1889, 1890-1903 рр.).

  https://bit.ly/3XD0i1A

  https://bit.ly/3ZWEEa2

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» опубліковано додатково ще 30 описів архівних фондів радянського періоду Р-2701, Р-2702, Р-2703, Р-2705, Р-2706, Р-2707, Р-2708, Р-2709, Р-2710, Р-2712, Р-2713, Р-2714, Р-2715, Р-2716, Р-2717, Р-2718, Р-2719, Р-2720, Р-2721.

  https://bit.ly/3GobBEV

  Продовжується поповнення бази даних Державним архівом Запорізької області, архівом оцифровано 275 описів справ періоду до та після 1917 року.

  http://www.archivzp.gov.ua/index.php/uk/?option=com_content&view=article&id=625

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив у розділі «Е-архів» 25 описів фондів, а саме, Ф. Р-11 Виконавчий комітет Станіславської міської Ради депутатів трудящих, м. Станіслав, з листопада 1962 року – Івано-Франківської, м. Івано-Франківськ, Р-295 Виконавчий комітет Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області, Ф. Р-1440 Виконавчий комітет Більшівцівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Більшівці Більшівцівського району Івано-Франківської області, Ф. Р-477 Виконавчий комітет Богородчанської районної Ради депутатів трудящих, с-ще Богородчани Станіславської області, з листопада 1962 р. – Івано-Франків ської області, Ф. Р-512 Виконавчий комітет Болехівської районної Ради депутатів трудящих, м. Болехів Станіславської області, Ф. Р-856 Виконавчий комітет Букачівської районної Ради депутатів трудящих, селище Букачівці Станіславської області, Ф. Р-1952 Виконавчий комітет Бурштинської районної Ради депутатів трудящих, смт. Бурштин Бурштинського району Станіславської області, Ф. Р-1215 Виконавчий комітет Жаб’ївської районної Ради депутатів трудящих, с. Жаб’є Жаб’ївського району Станіславської області.

  https://if.archives.gov.ua/e-arhiv

  З метою покращення доступу користувачів до науково-довідкового апарату архівних фондів, Державним архівом Львівської області оцифрувано та оприлюднено у січні місяці 2023 року на офіційному електронному ресурсі:

  – 47 книг (справ) відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940-1941 рр.

  https://e.archivelviv.gov.ua/fonds/2038/

  – 33 справи Слідчого відділу НКВС у Львівській області (кримінальні справи 1939- 1950рр.)

  https://e.archivelviv.gov.ua/inventories/4

  – Описи: Ф.15 оп 9, Ф.15 оп 12, Ф.16 оп 1; Ф.121 оп.1 та каталоги районних відділів державної реєстрації актів цивільного стану

  https://e.archivelviv.gov.ua/inventories/292/

  https://e.archivelviv.gov.ua/inventories/295/

  https://e.archivelviv.gov.ua/inventories/426/

  https://e.archivelviv.gov.ua/fonds/2038/

  Державний архів Полтавської області продовжує роботу щодо оцифрування науково – довідкового апарату фондів  радянського періоду. Оприлюднено 184  описи,   79  описів розміщено на сайті державного архіву. Р-3939 – Андріїівсько – Кочубеєвське поштове відділення; Р-3940 – Подолківське пощтове відділення; Р-3941- Народний суд третьої дільниці; Р-3942 – Народний суд чотирнадцятої  дільниці; Р-3944 –  Кременчуцький районний військовий комісаріат; Р-3945 – Виконавчий комітет Погарщинської сільської ради депутатів трудящих; Р-3948 – Лохвицьке повітове управління по евакуації населення; Р-3949 – Полтавське окружне  відділення професійної спілки робітників цукрової промисловості; Р-3950 – Полтавська губернська контора державного страхування; Р-3951- Комендатура Оріхівського і Глобинського цукрових заводів охорони цукрової промисловості військ ДПУ; Р-3952 – Лубенська база  Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій; Р-3953 – Відділ управління Лубенського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів та інші;

  Також оприлюднені описи 1-11 фонду Р- 9106 Управління служби безпеки України у Полтавській області.

  https://cutt.ly/T9F6CGS

  У січні 2023 року Державним архівом Сумської області оцифровано та оприлюднено на вебсайті архіву 97 справ фонду 997 Роменська міська управа м. Ромни Роменського повіту Полтавської губернії 1785-1919 рр. Циркулярні розпорядження та укази Полтавського генерал-губернатора. Протоколи засідань управи. Фонд 997 опис 1 (справи 1-100, 8780 арк.)

  https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/r1p05.php

  Державний архів Хмельницької області продовжує роботу з оцифрування документів фондів, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Оцифровано 38 справ, а саме: 2 справи Ф.18, «Церкви Подільської та Волинської губерній (колекція)», 16 справ Ф.132 “Кам’янецька міська дума», 16 справ Ф.230 “Подільське дворянське депутатське зібрання», 4 справи Ф.315 «Подільська духовна консисторія».

  https://dahmo.gov.ua/

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, у січні 2023 року рубрику «Довідковий апарат» доповнено новими описами фондів дорадянського періоду (1933-1943) (12 описів).

  https://cv.archives.gov.ua/opusu/opusu4.html

  Державним архівом Чернігівської області протягом січня 2023 року оприлюднено 40 справ та 150 описів.

  Серед цих справ документи з фондів Ф. 133 «Чернігівське губернське дворянське депутатське зiбрання», Ф. 1462 «Прилуцьке духовне правління», Р-8840 «Управління Служби безпеки України у Чернігівській області, м. Чернігів Чернігівської області».


  Було розміщено також 16 описів фонду Ф. 127 «Чернігівське губернське правління» та 121 опис справ партійних організацій.

  http://91.225.197.22/

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.