• In English
 • Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за лютий 2023 року
  Опубліковано 1 березня 2023 року о 08:40

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у лютому 2023 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Протягом лютого 2023 року Центральний державний архів вищих органів влади та управління України завантаживдо Е-ресурсу архіву 73 315 сканкопій документів із 968 справ (фонд 342 Міністерства охорони здоров’я та фонд 348 Міністерства соціального забезпечення УРСР, м. Київ.)

  https://e-resource.tsdavo.gov.ua/fonds/

  Центральним державним архівом громадських об’єднань та україніки у лютому оприлюднено 72 документа (105 сканкопій) у тематичних добірках до Дня пам’яті Героїв Крут, 105-ї річниці від дня проголошення Кубанської народної республіки, Дня Героїв Небесної Сотні та до річниць від дня народження Гната Порохівського, Володимира Лозицького;

  https://www.facebook.com/tsdahou.gov.ua

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у лютому 2023 року до рубрик «Довідковий апарат» та «E-Directory» додано 126 описів (з фонду 481, описи 2, 3 та фондів 493-507, 509-573).

  Архівом представлено описи 1-82, 84-89, 97,99, 104-107 фонду № 493, Київський удільний округ Управління уділів Міністерства імператорського двору та уділів, це документи за 1814–1920 рр., що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження під будівництво залізниці тощо маєтностей членів імператорської родини в Київській, Волинській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській, Орловській, Воронізькій губерніях.

  Також оприлюднено описи документів, що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження землі під будівництво тощо маєтків Київського удільного округу в Київській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Херсонській губерніях фондів №№ 494-507

  Доповнено оцифрованими версіями описів фонд № 481, Київська центральна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань Київської, Подільської і Волинської губерній, м. Київ.

  Архівом представлено описи фондів №№ 509-511,513, 542, описи справ про оренду, продаж, переоброчку земельних ділянок; проведення лісокультурних, польових, дорожніх та межових робіт; будівництво та ремонт будівель; виявлення правопорушень та поновлення порушеного права власності на землю тощо в м. Київ, і в містах і селах Волинської та Подільської губерній.

  Для дослідників буде цікавим опис фонду № 512 – Колекція документів з історії Путивльського Молченського монастиря, м. Путивль і Путивльського повіту (ХVII–ХІХ ст.).

  Також оприлюднено описи наступних фондів:

  Фонди №№ 514,515 містять документи люстраційних комісій. Документи фонду № 533 містять Маніфести імператора, Укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ, зокрема, про застосування вогнепальної зброї для придушення селянських виступів, рапорти військового губернатора та генерал-губернатора; листування з Київським цивільним губернатором, Київським дворянським депутатським зібранням; рапорти земських судів та слідчих комісій.

  Фонд №573 містить справи, що стосуються діяльності Київського товариства західних земств з продажу сільськогосподарських машин.

  Також для дослідників історії України ХVІ-ХVІІ ст. архівом представлено цифрові копії документів 10 справ – актових книг з ф. 11, Житомирський ґродський суд, м. Житомир Київського воєводства, частина з яких зроблені в співпраці з Польським генеалогічним товариством та його представником Марціном Ковалем. Ці документи містять маніфести, універсали, декрети, ухвали сеймів і сейміків, скарги місцевої шляхти, міщан і духовенства про пограбування, збройні напади, порушення угод; записи купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, подимні реєстри, присяги, податкові збори, заповіти, квити тощо.

  https://cdiak.archives.gov.ua/e-directory.php

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 20-ма описами фондів: 166 (описи 22-26), 474, 477, 478, 482-484, 486, 492-499 установ та організацій, що діяли в м. Львові.

  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  ЦДІАЛ України також оприлюднив цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 100 справ (фонд 618, опис 2, справи 2901- 3000)

  https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

  Архівом продовжено оприлюднення фонду 7 Жидачівського гродського суду. Завантажено 10 справ (ф. 7, оп. 1, спр. 11-20).

  https://tsdial.archives.gov.ua/index24.html

  Також архівом оновлено каталоги метричних книг греко-католицьких та римо-католицьких парафій Галичини, оприлюднено 3 тематичні розділи каталогу – «Продаж королівських маєтків», «Міністерська комісія у справах звільнення від панщинних повинностей, м. Львів», «Міністерська комісія у справах звільнення від панщинних повинностей, м. Станіславів».

  https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html

  Не припинялися роботи зі створення електронних версій важливих документів в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві. У лютому до рубрики «Е-каталог» додано 646 нових облікових записів фонодокументів та 58 облікових записів нових надходжень відеодокументів.

  https://avd-tsdkffa.archives.gov.ua/

  Також архів презентував новий онлайн-проєкт «З фотолітопису України». Проєкт покликаний ознайомити широке коло громадськості з документальними «родзинками» архівного зібрання, що вносять яскраві штрихи до фотолітопису й фотообразу України. Розпочато проєкт рубрикою «На зламі століть», де представлено фотодокументи кінця ХІХ–початку ХХ.

  http://surl.li/fcfyq

  Центральний державний науково-технічний архів України оцифрував та розмістив на власних вебресурсах 1180 документів та 500 карток систематичного каталогу (Комплекс 2-317 (7) «Транспортний рефрижератор-постачальник типу «Лівадія»).

  https://elfa.archives.gov.ua/uk/da/scat

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує наповнювати електронний ресурс «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України».

  Оцифровано і завантажено особовий фонд № 287 українського художника, педагога, етнографа і поета Маковського Юхима Михайловича (1862-1919). искусства в учебных заведениях» та iн. (1899–1911).

  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/fonds/443/

  Також завантажено особовий фонд 819 українського письменника Кузьмича Володимира Савича (1904-1943).

  https://ksi-csamm.archives.gov.ua/fonds/189/

  Державним архівом Вінницької області оцифровано 5 справ Ф.177. Могилів-Подільське повітове казначейство 1795 – 1920 рр.

  https://davio.gov.ua/page/elektronniy_arhiv

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів» оприлюднено ще 88 архівних кримінальних справ несудових органів за 1938-1992 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою та реабілітованих в установленому порядку.

  https://cutt.ly/PVmNbH9

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг.

  У розділі «Метричні книги» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено скановані копії метричних книг реєстрації актів про народження, шлюб, смерть Миколаївської церкви, с. Чумаки Катеринославського повіту – ф. 193, оп. 3, спр. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 (1882-1900 рр.).

  https://bit.ly/3XQDr1z

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» опубліковано ще 37 описів архівних фондів радянського періоду Р-2722, Р-2724, Р-2725, Р-2726, Р-2727, Р-2729, Р-2730, Р-2731, Р-2732, Р-2734, Р-2735, Р-2736, Р-2738, Р-2739, Р-2740, Р-2741, Р-2742, Р-2744, Р-2746, Р-2747.

  https://bit.ly/3KwHZHm

  Державним архівом Донецької області продовжено роботу з оцифрування управлінської документації.

  Продовжується поповнення бази даних Державним архівом Запорізької області, архівом оцифровано 440 описів справ періоду до та після 1917 року.

  http://www.archivzp.gov.ua/index.php/uk/?option=com_content&view=article&id=625

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив у розділі «Е-архів» 37 описів фондів, а саме, Ф. 6 оп.3 Станіславське повітове староство, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства, Ф. 6 оп.2 Коломийське повітове староство, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства, Р-370, Виконавчий комітет Кутської районної Ради депутатів трудящих, смт. Кути Станіславської області, Р-401, Виконавчий комітет Рожнятівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Рожнятів Станіславської області, Р-409, Виконавчий комітет Рогатинської районної Ради депутатів трудящих, м. Рогатин Станіславської області, Р-437, Виконавчий комітет Солотвинської районної Ради депутатів трудящих, смт. Солотвин Станіславської області, Р-651, Виконавчий комітет Жовтневої районної Ради депутатів трудящих, смт. Жовтень Станіславської області, Р-851, Виконавчий комітет Коршівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Коршів Станіславської області, Р-866, Виконавчий комітет Перегінської районної Ради депутатів трудящих, смт. Перегінське Станіславської області, Р-1020, Виконавчий комітет Городенківської районної Ради депутатів трудящих, м. Городенка Городенківського району Станіславської області, Р-1025, Виконавчий комітет Вигодської районної Ради депутатів трудящих, смт. Вигода Вигодського району району Станіславської області, Р-1039, Виконавчий комітет Надвірнянської районної Ради депутатів трудящих, м. Надвірна Надвірнянського району Станіславської області, Р-1088, Виконавчий комітет Яремчанської районної Ради депутатів трудящих, смт. Яремча Яремчанського району Станіславської області, Р-1117, Виконавчий комітет Ланчинської районної Ради депутатів трудящих, смт. Ланчин Ланчинського району Станіславської області, Р-1268, Виконавчий комітет Войнилівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Войнилів Войнилівського району Станіславської області, Р-1409, Виконавчий комітет Гвіздецької районної Ради депутатів трудящих, смт. Гвіздець Гвіздецького району Станіславської області, Р-1453, Виконавчий комітет Заболотівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Заболотів ІваноФранківської області, Р-1518, Виконавчий комітет Долинської міської Ради депутатів трудящих, м. Долина Станіславської області, Р-1559, Виконавчий комітет Калуської районної Ради депутатів трудящих, м. Калуш Калуського району Станіславської області, Р-1813, Виконавчий комітет Галицької районної Ради депутатів трудящих м. Галич Галицького району Івано- Франківської області

  Також продовжується поповнення бази даних Державного архіву Київської області представлені цифрові копії 313 справ фонду Р-5634 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області (1919-1945 рр.)». У вільному доступі представлені цифрові копії понад 300 справ документів книг реєстрації актів про народження, укладення та розірвання шлюбу, смерть, а також алфавітні книги реєстрації актових записів мешканців населених пунктів дев’яти колишніх районів Київщини за період 1919–1933 років: Бориспільського, Броварського, Васильківського, Миронівського, Обухівського, Переяслав-Хмельницького, Поліського, Сквирського та Ставищанського.

  https://cutt.ly/vM0LsAL

  Державним архівом Кіровоградської області рубрику Електронний архів/Описи поповнено оцифрованими  описами фондів радянського періоду      Р-5257 – Р-6059.

  https://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-archive/opisi/opisi.php

  З метою покращення доступу користувачів до науково-довідкового апарату архівних фондів Державним архівом Львівської області оцифровано та оприлюднено у лютому 2023 року на офіційному електронному ресурсі:

  – 47 книг (справ) відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940-1941 рр.

  https://e.archivelviv.gov.ua/fonds/2038/

  – 88 справ Слідчого відділу НКВС у Львівській області (кримінальні справи 1939- 1950рр.)

  https://e.archivelviv.gov.ua/inventories/4

  – 59 справ Спеціального суду при Німецькому суді у Львові. Німецька державна прокуратура у Львові

  https://e.archivelviv.gov.ua/fonds/561/

  – Описи: Ф.15 оп 43, Ф.15 оп 5 та каталоги районних відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

  Державним архівом Полтавської області продовжується робота щодо оцифрування науково–довідкового апарату фондів радянського періоду. На вебсайті архіву додатково оприлюднено 119 описів (Ф. Р-4000-4010, 4012-4018, 4021-4029, 4031-4033, 4036, 4038-4039, 4041, 4044,-4053, 4055-4064, 4066-4084, 4087-4095, 4098, 4100-4106).

  http://poltava.archives.gov.ua/arkhivni-dokumenty/otsyfrovani-arkhivni-dokumenty?start=36

  У лютому Державним архівом Рівненської області на сайті архіву оприлюднено 40 метричних книг фонду Р-740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом № 2. Метричні книги про народження, шлюб, смерть по населених пунктах: с. Борове, 1892-1906рр, с. Вичівка, 1860-1901рр., с. Кухітська Воля, 1860-1906рр., с. Локниця, 1860-1902рр., с. Морочне, 1860-1906рр., с. Муравин 1860-1906рр., с. Неньковичі 1960-1901рр.

  https://rv.archives.gov.ua/ocifrovani-sprav?period=5&&fund=5&&annotation=9

  У лютому 2023 року Державним архівом Сумської області оцифровано та оприлюднено на вебсайті архіву 99 справ фонду 997 Роменська міська управа м. Ромни Роменського повіту Полтавської губернії 1785-1919 рр. Протоколи засідань управи. Облік членів управи, чиновників та службовців. Фонд 997 опис 1 (справи 101-103, 105-200, 6742 арк.)

  https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/r1p05.php

  Також архівом оприлюднено 273 описи Комітетів Комуністичної партії України, що діяли в області: фонди П-4, П.-6, П-13-16, П-24-27, в яких містяться плани та звіти про роботу, доповіді, інформації, звіти міськкомів і райкомів партії, статистичні звіти про склад обласної, міських, районних парторганізацій.

  https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/op3r19.php

  Державним архівом Харківської області у рубриці «Електронний архів» оприлюднено 117 справ з фонду Р-2982 Харківська міська управа: це іменні списки мешканців, зареєстрованих під час нацистської окупації м. Харків (1941, 1943 роки): ): Р-2982, оп.4, спр. 41, 52-63, 82-107, 856); Р-2982, оп.6, спр. 19-34, 35а, 43-56, 88-89; Р-2982, оп.6, спр. 35, 36а, 37, 37а, 38-40, 40а, 41-42, 57-70, 73, 75-87, 90-95).

  http://archives.kh.gov.ua/?page_id=24457

  Також архівом опубліковано 58 описів з фонду користування:Р-131, Р-137-143, Р-145-150, Р-152, Р-154, Р-175-183, Р-189, Р-198, Р-200, Р-202, Р-203, Р-212, Р-213, Р-2982.

  http://archives.kh.gov.ua/?page_id=16486

  Державний архів Хмельницької області продовжує роботу з оцифрування документів фондів, які користуються найбільшим попитом серед користувачів та дослідників. Оцифровано 41 справу, а саме: 4 справи Ф. 17, «Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)», 1 справу Ф.18, «Церкви Подільської та Волинської губерній (колекція)», 6 справ Ф.132 «Кам’янецька міська дума», 3 справи Ф 226 «Подільська казенна палата», 27 справ Ф.230 “Подільське дворянське депутатське зібрання».

  https://dahmo.gov.ua/

  Державний архів Черкаської області продовжує оцифрування документів та їх оприлюднення. Завантажено електронні версії 31 опису 30 фондів до 1917 року та 388 описів 214 фондів після 1917 року.

  https://cutt.ly/JH0mNHC

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, у лютому 2023 року рубрику «Довідковий апарат» доповнено новими описами фондів Ф. 291-308 дорадянського періоду (16 описів).

  https://cv.archives.gov.ua/opusu/opusu4.html

  Державним архівом Чернігівської області протягом лютого 2023 року оприлюднено 122 справи та 372 описи.

  Серед оприлюднених справ документи з фондів Ф. 127 «Чернігівське губернське правління», Ф. 133 «Чернігівське губернське дворянське депутатське зiбрання», Ф. 1462 «Прилуцьке духовне правління», Р-8840 «Управління Служби безпеки України у Чернігівській області, м. Чернігів Чернігівської області».

  Серед оприлюднених описів 176 описів справ партійних організацій.

  http://91.225.197.22

  На сайті Державного архіву м. Києва в рубриці «Довідковий апарат/Описи» розміщено електронні копії 40 описів наступних фондів Р-5,Р-6,Р-7,Р-8,Р-9,Р-24,Р-25,Р-26,Р-27,Р-28,Р-29,Р-30,Р-340,Р-349,Р-358,Р-360,Р-361,Р-362,Р-363,Р-365,Р-366,Р-421,Р-600,Р-601,Р-602,Р-603,Р-622,Р-623,Р-624,Р-625,Р-626,Р-627,Р-628,Р-629,Р-1542,Р-1554,Р-1556,Р-1569,Р-1595,Р-1597

  https://archive.kyivcity.gov.ua/index.php/dovidkovyi-aparat/opysy

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.