• In English
 • Як оформити заявку на забезпечення копіями документів страхового фонду?
  Опубліковано 20 жовтня 2023 року о 10:56

  Користувач у випадку втрати, псування або недоступності правдника (оригіналу) документа та за наявності документа страхового фонду документації (далі – СФД) оформлює і надсилає супровідним листом заявку до Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) (вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110) за формою та описом, затвердженими наказом Мін’юсту від 26.12.2022 № 5818/5, зареєстрованим в Мін’юсті 27.12.2022 за № 1683/39019.

  Укрдержархів протягом п’яти робочих днів з дати отримання заявки на забезпечення копіями документів СФД здійснює її розгляд та повідомляє користувачу про можливість її виконання або відмову у виконанні.

  Підставами для відмови у виконанні заявки на забезпечення копіями документів СФД є:

  • відсутність інформації про документ СФД у Державному реєстрі документів страхового фонду документації України;

  • невідповідність оформлення заявки на забезпечення копіями документів СФД встановленим вимогам;

  • відсутність у користувача, який не є постачальником документів СФД, дозволу постачальника документів СФД або документів, що підтверджують його право власності на документи чи правонаступництво, або відповідного рішення суду;

  • для заявок на забезпечення копіями документів СФД, що містять інформацію, яка є державною таємницею, — відсутність спеціального дозволу користувача на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

  Форма заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду наведена у додатку 1.

  Опис Заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду наведений у додатку 2.

  Приклад складання супровідного листа користувача для надсилання заявки наведений у додатку 3.

  До заявки на забезпечення копіями документів СФД користувача, який не є постачальником документів, додаються дозвіл постачальника документів СФД або копії документів, що підтверджують його право власності на документи чи правонаступництво, або відповідне рішення суду.

  Приклад складання листа-дозволу постачальника документів фонду у додатку 4.

  Заявка на забезпечення копіями документів СФД, що мають гриф обмеження доступу, повинна містити відомості щодо спеціального дозволу на провадження користувачем діяльності, пов’язаної з державною таємницею (номер та дата видачі, категорія режиму секретності).