• In English
 • Новий випуск науково-практичного журналу «Архіви України»
  Опубліковано 26 жовтня 2023 року о 11:52

  На сторінках чергового випуску (№ 3(336)) науково-практичного журналу
  «Архіви України» у рубриці «Статті та повідомлення» на вас чекає доробок
  Наталії Залєток та Євгенії Чорноморець «Осмислення ролі архівів у
  Європейському Союзі (за документами ЄС)», в якому досліджено архівне
  законодавство ЄС, зокрема функції та напрями діяльності європейських архівів
  в умовах стрімкого технологічного прогресу й політичних змін. Інша стаття
  рубрики – «Технологічні питання створення цифрових зображень, що містять
  інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання
  СФД України» Олексія Тімрова, Андрія Савича та Ірини Надточій присвячена
  комплексному рішенню технологічних питань створення зображень у
  цифровому вигляді для формування, ведення і використання СФД України.

  У рубриці «Новітні архівні технології і практики» представлено три
  практичні статті з досвіду роботи українських архівів. У статті ««Об’єктно-
  географічний каталог ЦДНТА України»: специфіка, технологія створення,
  особливості використання» Марата Балишева, Тимура Андреєва та Ганни
  Голубкіної зосереджено увагу на особливостях розроблення, методологічному
  оформленні, наповненні, особливостях і перспективах використання каталогу.
  У дослідженні Ігоря Резніка «Роль і функції архіву в добу інформаційного
  суспільства: нові тенденції і підходи (з досвіду ЦДАМЛМ України
  2012–2022 рр.)» репрезентовано узагальнений досвід у сфері цифровізації
  архівної справи у 2012–2022 рр. в Архіві-музеї. У статті Людмили Чередник та
  Ірини Панченко «Упровадження новітніх інформаційних технологій у
  Державному архіві Полтавської області» викладено авторські напрацювання
  щодо систематизації в галузі цифрової трансмісії даних полтавського архіву.

  У рубриці «Огляди джерел і документальні нариси» вміщено статтю
  Сергія Юрченка «Гуманітарна діяльність Американської адміністрації
  допомоги на території Єлисаветградщини у 1921–1923 роках (за документами
  Державного архіву Кіровоградської області)», де розкрито початок діяльності
  АРА, проаналізовано умови її роботи, а також особливості перебігу голоду на
  території Єлисаветградського повіту. У документальному нарисі Наталії
  Кашеварової «Архів зовнішньополітичного відомства NSDAP як джерело
  дослідження ідеологічних засад Другої світової війни» охарактеризовано
  документи архіву, що висвітлюють процес формування нацистською
  Німеччиною ідеологічного підґрунтя експансії в Європі та обґрунтування
  майбутньої війни. У дослідженні Богдана Смереки «Масові перейменування
  населених пунктів Львівської області в середині 40-х років ХХ століття»
  йдеться про масштабну кампанію перейменувань населених пунктів
  Української РСР у 1944–1946 рр., внаслідок якої змінилися назви майже трьох
  тисяч міст, селищ, сіл і хуторів Львівської області.

  Рубрика «Спогади архівіста» представлена меморіями Руслана Пирога
  «Георгій Портнов: відданість архівній справі (спогади про колегу)», в яких
  розкрито життєвий та професійний шлях архівіста, висвітлено його
  нормативно-практичні напрацювання, що були успішно впроваджені у
  діяльність архівів.

  У рубриці «Особистості» подано статті, в яких досліджено формування
  дослідницьких поглядів історикині-архівістки Віри Жук (Марина Чиркова), висвітлено професійне зростання та дослідницьку діяльність бібліотекарки
  Лариси Дегтяренко (Олеся Дзира), а також огляд документів ЦДАЕА про
  життєвий і творчий шлях відомого українського співака Бориса Гмирі,
  приурочений до 120-річчя з дня народження (Людмила Касян).

  Редакційна колегія журналу висловлює щиру вдячність усім авторам
  статей і запрошує шановне архівне товариство до співпраці.

  Третій випуск фахового видання українських архівістів доступний за
  посиланням: https://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/356

  Принагідно звертаємо увагу науковців, працівників архівних установ,
  докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, що науково-практичний
  журнал «Архіви України» включено до Переліку наукових фахових видань
  України категорії «Б» за двома спеціальностями: 029 «Інформаційна,
  бібліотечна та архівна справа» та 032 «Історія та археологія».

  Із вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на вебсайті
  журналу за посиланням: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/requirements

  Отож, чекаємо на оригінальні статті, що мають наукову і практичну
  цінність.