• In English
 • CITRA-2005

  • CITRA – “Building Memory in the Global Age” XXXVIIIth International Conference of the Round Table on Archives
  • XXXVIII Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) Aбу Дабі (Об’єднані Арабські Емірати),
   27 листопада – 1 грудня 2005 р.

   XXXVIII Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA)
   Aбу Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), 27 листопада – 1 грудня 2005 р.*

   Резолюції

   Національні архівісти та президенти національних професійних асоціацій, члени Міжнародної ради архівів (МРА) зібралися в Абу Дабі на XXXVIII Міжнародну конференцію Круглого столу архівів (CITRA)

   1. Загальні резолюції

   1.1 Визнаючи, що відсутність належного опрацювання та доступу до архівних документів загрожує Пам’яті інформаційного суспільства,

   Закликаємо організації та установи, що відповідають за організацію та проведення Всесвітнього самміту з питань інформаційного суспільства у Тунісі, пам’ятати про необхідність зберігання та уможливлення постійного доступу до будь-яких документів у традиційному та цифровому форматах;

   Підтримуємо Александрійський маніфест з питань бібліотек “Інформаційне” суспільство в дії 1, прийнятий Міжнародною федерацією асоціацій бібліотек 11 листопада 2005 р. та схвалюємо його остаточні рішення.


   1.2 Враховуючи схвалення Генеральною конференцією ЮНЕСКО у жовтні 2005 р. пропозиції відносно проголошення 27 жовтня Міжнародним днем аудіовізуальних архівів та необхідності глобального підходу до архівних проблем незалежно від носіїв інформації або типу архівів,

   Звертаємося до ЮНЕСКО з проханням щодо необмеження цього Дня лише аудіо-візуальними архівами, а й поширення його на всі архіви як основу Пам’яті людства.

   2. Резолюції з питань належного управління та розвитку

   2.1 Беручи до уваги Декларацію ООН про цілі нового тисячоліття, спрямовану на розвиток та подолання бідності разом з належним управлінням та прозорістю; зусилля Світового Банку та інших спонсорів, що мають за мету знищення корупції, подолання соціальних, політичних та економічних наслідків нехтування архівними документами та безладу в архівних установах, а також враховуючи переваги належної організації діловодства, тобто ефективності, продуктивності та підзвітності,

   Звертаємося з проханням до організацій, відповідальних за сприяння країнам, що розвиваються:

   • Заручатися підтримкою архівних установ з метою знищення корупції та сприяння належному управлінню та, відповідно, надання допомоги урядам щодо розвитку національної архівної політики;
   • Включити до своїх програм підтримки обов’язковий пункт щодо відповідної організації діловодства та необхідної підзвітності для забезпечення їхньої ефективності;
   • Вважати Міжнародну раду архівів головним партнером з питань розроблення концепції та запровадження даних програм;

   Закликаємо представників урядів, зокрема країн, що розвиваються, запроваджувати дійову архівну політику, котра відповідає міжнародним конвенціям, шляхом узгодження законів, надання національним архівним системам належного статусу, який уможливлює контроль за життєвим циклом документів і, відтак, створення в архівних установах відповідних необхідних умов.

   Пропонуємо представникам органів влади та міжнародних організацій включити діловодство до процесу контролю та оцінювання їхньої діяльності та програм.


   2.2 Розглядаючи стрімкий глобальний розвиток електронного урядування та електронної торгівлі в умовах сталих технологічних змін (зокрема, в державному управлінні) як реальну загрозу амнезії, яку спричинила неспроможність отримання, обліку та зберігання цифрових документів,

   Закликаємо уряди всіх країн визнати провідну роль архівних установ та організацій, вжити законодавчих та регуляторних заходів, що надають необхідні повноваження вище означеним установам;

   Закликаємо всі архівні установи активно сприяти впровадженню кращого досвіду електронного діловодства, спрямованого на управління організаціями в країнах, де запроваджуються електронний уряд та електронний бізнес.


   2.3 Враховуючи відсутність контролю за розвитком електронних систем управління персональною інформацією та ризики порушення архівної таємниці внаслідок несанкціонованої діяльності,

   Звертаємося з проханням до урядів (які ще не зробили цього) ухвалити норми законодавства щодо забезпечення таємниці персональної інформації.

   3. Резолюції з питань соціальної відповідальності корпорацій

   Беручи до уваги потенційний вплив злиття, поглинання та інших наслідків процесу глобалізації бізнесу на персональну та колективну Пам’ять, а також на культурну спадщину, зусилля ООН, ініційовані у Глобальному пакті ООН, що спрямовані на зміцнення соціальної відповідальності бізнесу, можливі переваги у сфері бізнесу як результат належного рівня діловодства, а саме: ефективність, правову безпеку, продуктивність та якість послуг,

   Звертаємося з проханням до представників багатонаціональних бізнесових кіл:

   • Отримувати належну інформацію та запровадити необхідну систему діловодства, спрямовану на зростання довіри з боку суспільства;
   • Здійснювати свої повноваження відносно країн та громадян у належний спосіб, шляхом включення відповідних пунктів до контрактів щодо злиття/купівлі, що забезпечують захист і доступ до архівів і документів.

   Звертаємося з проханням до Міжнародної організації роботодавців та лідерів світової економіки пам’ятати про утримання архівів на основі запровадження стандартів управління якістю в організаціях ISO 9000 та започаткувати розроблення стандарту ISO 26000, що стосується відповідальності бізнесу відносно суспільства.

   Погоджуємося ділитися власним досвідом та здобутками з роботодавцями та лідерами світової економіки.

   4. Резолюції з питань запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків

   Враховуючи досвід нещодавніх архівних катастроф, який свідчить, що запобігання стихійним лихам коштує менше, ніж реконструкція,

   Звертаємося до відповідних організацій ООН, зокрема ICCROM2, інших міжнародних організацій, як-от міжнародні комітети Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, з проханням надати допомогу Міжнародному комітету Блакитного щита у зміцненні їхніх зусиль щодо запобігання катастрофам та ліквідації наслідків.

   Рекомендуємо національним членам Міжнародної ради архівів створити національні комітети Блакитного щита у своїх країнах з метою захисту культурної спадщини у разі виникнення конфліктів або національних катастроф.

   Пропонуємо Європейському Союзу вжити необхідних заходів для реалізації Рекомендацій комісії, вміщених у Додатку до Звіту про архіви ЄС, що були ухвалені 14 листопада 2005 р.

   5. Резолюції з питань архівів у Африці

   5.1 Ще раз підтверджуємо План дій архівів Африки, визначений у Деклараціях Щорічної загальної зустрічі Міжнародної ради архівів (CITRA) в Кейптауні в 2003 р. та Міжнародного конгресу архівів у Відні в 2004 р.

   5.2 Радимо керівництву NEPAD3, та Африканського Союзу негайно започаткувати реалізацію згаданого Плану дій.

   Резолюції щодо Міжнародної ради архівів

   1. Звертаємося з проханням до Президентського комітету МРА, відповідального за проведення Світового самміту з питань інформаційного суспільства, нагадувати установам та організаціям, що відповідають за реалізацію зобов’язань Самміту в Тунісі, про нагальну необхідність довготермінового зберігання інформації.


   2. Звертаємося до Комісії з програм з проханням започаткувати пілотний проект зі створення на вебсайті МРА спеціального ресурсу, що містив би рекомендації, інструкції та приклади кращого досвіду з метою запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків.

   Звертаємося з проханням до Виконавчого комітету визначити необхідні заходи для даного пріоритетного проекту.


   3. Враховуючи точку зору архівістів франкомовної Африки та Індійського океану щодо можливості створення професійного форуму для франкомовних країн, зокрема у Західній та Центральній Африці, а також перешкоди в діяльності архівів цієї частини континенту, що стосуються, з одного боку, суттєвого професійного співробітництва та, з другого боку, професійних структур та ефективної участі в управлінні МРА,

   Звертаємося до Виконавчого комітету з проханням розглянути це питання та висунути пропозиції щодо його вирішення на Щорічних загальних зборах у 2006 р. для забезпечення належного професійного співробітництва між усіма країнами та вагомого географічного представництва в управлінні та професійних структурах МРА.

   Подяки

   4. Висловлюємо подяку доповідачам, у тому числі тим, хто не займається безпосередньо архівною справою, та учасникам зустрічі за їхній внесок у проведення дискусій з професійних питань.

   5. Дякуємо Міжурядовій агенції франкофонів за фінансування участі в конференції кількох фракомовних директорів національних архівів Африки та сприяння розвиткові архівів франкомовних африканських країн.

   6. Висловлюємо вдячність уряду Об’єднаних Арабських Еміратів, Центру документації та дослідництва, його директору та співробітникам за їхню щедрість, гостинність та організацію зустрічі.

   *Переклад з англійської Ольги Шаленко

   1 www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html

   2 Міжнародний центр з питань вивчення зберігання та відновлення культурного надбання. – О. Ш.

   3 Організація “Нове партнерство для розвитку Африки”. – О. Ш.