• In English
 • CITRA-2007 Резолюції

  Резолюції Щорічних загальних зборів Міжнародної Ради архівів Квебек,15-16 листопада 2007 року

  Національні архівісти, президенти національних професійних асоціацій, а також обрані та професійні працівники Міжнародної Ради Архівів (МРА), які зустрілися в Квебеці з нагоди 40-ої Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA),

  1. Відносини між архівами, бібліотеками та музеями

  Беручи до уваги необхідність більш тісної співпраці для установ, які зберігають документальну спадщину, а також переваги, які з’являються за умов інвестування, ефективність ціни та якості послуг для користувачів,

  Просимо МРА заохочувати архівні установи та асоціації співпрацювати з бібліотеками та музеями та зміцнювати існуючі стосунки, зокрема з Мiжнародною федерацiєю бібліотечних асоціацій (IFLA) та Міжнародною Радою Музеїв (ICOM) у спільній сфері діяльності, ставлячись з повагою до дисциплін та зацікавлених установ.

  2. Світова цифрова бібліотека

  Враховуючи, що Європейська цифрова бібліотека, яку започаткував Європейський Союз, охоплює й архіви, Зважаючи на пропозицію Бібліотеки Конгресу (США), яка полягає у всевітньому доступу до багатокультурної документальної спадщини,

  МРА запрошує менеджерів проекту Світової цифрової бібліотеки

  • вважати архіви невід’ємною частиною світової документальної спадщини;
  • надавати перевагу архівним фондам, внесеним до Реєстру “Пам’ять Світу” (ЮНЕСКО)

  3. Архівні зібрання в бібліотеках та музеях

  Підкреслюємо необхідність поводження з цими фондами у відповідності з практикою та стандартами з архівної справи.

  4. Торгівля приватними архівами

  Стурбовані зростаючою ринковою ціною на документи, що становлять історичну спадщину, та підвищенною зацікавленістю торгівців рукописами і архівами до цього виду матеріалів,

  Заохочувати власників таких документів забезпечувати їх належне зберігання та доступ до них, включаючи, у разі необхідності, передання їх до архівних установ.

  5. Компетентність

  Усвідомлюючи, що співробітництво між професіоналами з діловодства та архівної справи, бібліотекарями та музейними працівниками є надзвичайно важливим у ХХІ столітті, ми повинні зрозуміти особливості кожної професії,

  Зважаючи на те, що серйозна професія повинна мати чіткий перелік основних компетенцій,

  Заохочувати професійні організації та архівні установи кожної країни розробляти їх власні правові моделі,

  Сприяти робочим групам, нещодавно створеним Секцією з діловодства та професійних архівних асоціацій (ICA/SPA), Європейським відділенням МРА та Професійною асоціацією з діловодства та інформації (ARMA) щодо визначення низки основних прав професії архівіста.

  6. Підготовленість архівів до катастроф

  Дуже стурбовані ризиком втрати унікальних та невідновлюваних документів у результаті природніх або спричинених людиною катастроф,

  Враховуючи, що в багатьох країнах існуючим законодавством не завжди передбачено комплексну стратегію відновлення після катастрофи,

  Просимо МРА заохочувати країни-члени створити правові поле для захисту цих документів всередині чи поза межами їхніх територій,

  Допомагати архівам розвивати та впроваджувати стратегії та методики із забезпечення належного зберігання цих документів, включаючи “замінювальні засоби”, як-от: мікроформи, оцифрування і т.і.

  7. Засоби протистояння крадіжкам

  Через зростаючу комерційну цінність архівних документів та високий ризик крадіжок, що трапляються “зсередини” архівних установ, а також здійснюються користувачами читальних залів,

  Просимо МРА:

  • створити робочу групу з питань безпеки та підтримки відповідних проектів, які стосуються цих питань, спільно з усіма зацікавленими професіями, включаючи Мiжнародну федерацiєю бібліотечних асоціацій (IFLA) та Міжнародну Раду Музеїв (ICOM);
  • працювати спільно з бібліотеками, музеями, галереями мистецтв та іншими подібними установами, аби розробити вдалі стандарти дій і заходів щодо попередження крадіжок архівів;
  • співпрацювати з національними та міжнародними організаціями та проектами, що сприяють попередженню крадіжок архівів;
  • заохочувати уряди, юридичні та поліцейські служби трактувати крадіжки архівних документів так само, як і крадіжки витворів мистецтва.

  8. Довгострокове зберігання цифрових документів

  Зважаючи на те, що цифрові документи набувають поширення як у державному, так і в приватному секторі,

  Враховуючи необхідність довгострокового зберігання цих документів,

  Спонукати утворювачів таких документів та промисловців об’єднатися з МРА в пошуках рішення цієї проблеми.

  9. Всесвітня декларація архівів

  Беручи до уваги важливість пропозицій, спрямованих на формулювання та оприлюднення “Декларації про архіви Квебека”,

  Пропонуємо, щоб МРА надала повноваження Секції з діловодства та архівних професійних асоціацій (ICA/SPA) підготувати “Всесвітню декларацію про архіви”, яка б наслідувала цю модель.

  10. Подяки

  Дякуємо доповідачам за якість їхніх доповідей, а також делегатам, які активно брали участь у дебатах та групових обговореннях,

  Висловлюємо глибоку вдячність керівництву Бібліотеки та архіву Канади, Бібліотеки та Національного архіву Квебеку, їх співробітникам за бездоганну організацію конференції, теплий прийом та гостинність.