• In English
 • CITRA-2009

  Резолюції Круглого столу архівів (Мальта, 2009 р.)

  Резолюції підготовлено Нолдою Ромер-Кенепа, віце-президентом CITRA, та Лью Беллардо, віце-президентом Програми.

  Учасники CITRA приділяють велику увагу міжнародній та регіональній співпраці у напрямку розвитку освіти. У виступах учасників виділено основні вектори співробітництва:

  • стажування та обміни;
  • доступ усіх бажаючих до он-лайнових ресурсів;
  • розроблення програм для тих, хто проводить навчання/стажування;
  • організація спільних досліджень.

  Відповідальні за підбір кадрів стають більш вимогливими, що пояснюється підвищенням вимог до рівня кваліфікації при прийомі на роботу. Тому показники при прийомі на роботу мають бути більш гнучкими.

  Дистанційне навчання високого рівня, яке існує поряд з більш традиційними навчальними моделями, пропонує більше можливостей як для країн, що розвиваються, так і для фізичних осіб.

  Перед викладачами ХХІ ст. постають великі вимоги, зокрема, необхідність озброєння студентів знаннями, які б дали можливість:

  • справитися зі швидкою зміною робочого оточення та оволодіти сучасними технологіями, які використовуються у роботі;
  • діяти у цифровому середовищі, працювати з електронними документами та документами на традиційних носіях;
  • розуміти процеси бізнесу;
  • розвивати особисті вміння, необхідні для захисту та просування своїх програм та напрацювань;
  • забезпечити збереженість усних традицій;
  • забезпечити власний професійний розвиток викладачів, зокрема, у використанні електронних засобів у навчальному процесі.

  Існує чітко окреслене коло викладачів, професійних асоціацій та роботодавців/організацій, які працюють у рамках офіційних навчальних планів та більш неформальних мереж, впливаючи таким чином на розвиток базової освіти та підвищення кваліфікації фахівців. Цей процес передбачає постійний перегляд та зміну навчальних планів.

  Тісний зв’язок між дослідженнями та навчальними програмами є суттєвою підтримкою архівної освіти в університетському середовищі. Архіви повинні сприяти дослідженням та реалізації розвиваючих проектів, використовувати будь-яку можливість співпраці з навчальними закладами.