• In English
 • Архівні стандарти і рекомендації

  Державні стандарти

  • Керування документаційними процесами. Частина 1: Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD)

  Керування документаційними процесами.
  Частина 1: Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD). /
  Держспоживстандарт України. – Київ, 2007. – 28 с.
  ДСТУ 4423-1:2005

  © Держспоживстандарт України, 2005

  • Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003

  З 1 вересня 2003 року набув чинності Національний стандарт України “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003), затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 р. № 55. Розроблення Стандарту здійснив Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) за дорученням Державного комітету архівів України (розробники: С. Кулешов, д-р іст. наук (керівник розробки); Н. Гончарова, канд. екон. наук; О. Загорецька; Л. Кузнєцова; С. Лозова; А. Маньковський, канд. екон. наук; Т. Ситник).

  ДСТУ 4163-2003 розроблено на заміну загальносоюзного стандарту “Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов” (ГОСТ 6.38 90).

  Стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи – постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Він установлює: склад реквізитів документів, вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів, вимоги до бланків та оформлювання документів, вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів. Вимоги цього Стандарту щодо оформлювання реквізитів можуть бути поширені на всі класи уніфікованих систем документації. Проте Стандарт не поширюється на процеси створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів.

  • Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732: 2004

  Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) Державного комітету архівів України;

  Державний комітет архівів України

  Розроблено: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України

  Розробники: О. Загорецька; Л. Драгомірова; Л. Кузнєцова; С. Кулешов, д-р іст. наук (керівник розробки); С. Лозова; А. Маньковський, канд. екон. наук; Н. Христова, канд. іст. наук; А. Шурубура, канд. хім. наукПрийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97

  На заміну: ДСТУ 2732-94

  Галузеві стандарти

  Міжнародні рекомендації, стандарти, правила, посібники