• In English
 • Нормативно-правові акти інших центральних органів виконавчої влади

  Державне агентство з питань електронного урядування України

  Про затвердження вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади (Наказ № 60 від 07.09.2018, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 р. за № 1309/32761)

  Міністерство освіти і науки України

  Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676), зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 вересня 2018 р.за №1028/32480

  Міністерство фінансів України

  Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (Наказ від 28.01.2002 № 57, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р. за № 86/6374)

  Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (Наказ від 24.01.2012 № 44, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2012 р. за № 196/20509)

  Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (Наказ від 02.09.2014 № 879, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142)

  Про результативні показники бюджетної програми (Наказ від 10.12.2010 № 1536, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за № 1353/18648)

  Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів (Наказ від 06.06.2012 № 687, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 р. за № 1057/21369)

  Про паспорти бюджетних програм (Наказ від 29.12.2002 № 1098, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 р. за № 47/7368)

  Про затвердження Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту (Наказ від 03.05.2017 № 480, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 р. за № 663/30531)

  Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах (Наказ від 14.09.2012 № 995, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 995)

  Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту (Наказ від 29.09.2011 № 1217, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 р. за № 1195/19933)

  Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту (Наказ від 04.10.2011 N 1247, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за N 1219/19957)

  Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації» та інструкції про її складання та подання (Наказ від 27.03.2014 № 347, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  11 квітня 2014 р. за № 410/25187)

  Міністерство соціальної політики України

  Правила охорони праці в архівних установах (Наказ від 18.04.2017 № 634, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  17 липня 2017 р. за № 870/30738)

  Міністерство культури України

  Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей (Наказ Міністерства культури України від 31.03.2017 р. № 267)

  Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України (Наказ від 22 квітня 2002 р. № 258)

  Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

  Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів (Наказ від 12.11.2010 N 1016, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2010 р. за N 1235/18530)

  Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації (Наказ від 06.02.2009 N 88, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2009 р. за N 174/16190)

  Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації (Наказ від 28.01.2008 N 55, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2008 р. за N 262/14953)

  Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації (Наказ від 09.11.2004 N 157/697/380, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 березня 2005 р. за N 292/10572)

  Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів (Наказ від 06.11.2003 N 425, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 р. за N 1238/8559)

  Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України (Наказ від 22.10.2003 N 400, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2003 р. за N 1046/8367)

  Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду документації України (Наказ від 07.11.2002 N 293, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 р. за N 218/7539)

  Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів (Наказ N 338 від 18.12.2000, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 р. за N 62/5253)