• In English
 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

  2018 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. №617-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2018 р. № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”, якою затверджено:

  • Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну;
  • Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади;
  • Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі

  2017 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 797-р “Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації”

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 “Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 543 “Про створення галузевого державного архіву Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації”

  2016 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 “Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 723 “Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 465 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229 “Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби”

  2015 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 862 “Про створення галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби з надзвичайних ситуацій”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870 “Про затвердження Положення про Державну архівну службу України”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 584 “Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 518 “Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів”

  Постанова Кабінету Міністрів України 14 травня 2015 р. № 278 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 р. № 672 та від 11 грудня 1999 р. № 2263”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 145 “Про ліквідацію галузевого архіву фінансових посередників Фонду державного майна”

  2014 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1055-р “Про призначення Кісіля І. М. першим заступником Голови Державної архівної служби України”

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1054-р “Про призначення Баранової Т. І. Головою Державної архівної служби України”

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 575 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою”

  2012 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 126-р “Про передачу цілісних майнових комплексів бюджетних установ до сфери управління Державної архівної служби”

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012. № 1103 “Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 486 “Про затвердження переліку архівних установ, закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 № 81 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 239 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 897”

  2011 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 275-р “Питання галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030 “Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України”

  Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органів виконавчої влади”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 508 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 346 “Про ліквідацію урядових органів”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 334 “Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків”

  2010 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 1679-р “Про створення галузевого державного архіву Державної прикордонної служби”

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 187-р “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1254-р”

  2009 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1254-р “Про створення галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 “Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи “Соціальний контактний центр”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 364 “Питання використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів”

  2008 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. № 870 “Про внесення змін до Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 74 “Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

  2007 рік

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1041-р “Про затвердження проекту та титулу будови “Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів по вул. Солом’янській, 24, у м. Києві”

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 522-р “Про відзначення 90-річчя від дня створення системи архівних установ”

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 279-р “Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки”

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004 “Про проведення експертизи цінності документів”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 71 “Про створення галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки”

  2006 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1586 “Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. № 534 “Питання Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. №336 “Про Державну службу з питань національної культурної спадщини”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”

  Постанова Кабінету Міністрів України № 92 “Про затвердження Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки”

  2005 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня №790 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня № 1255 “Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини”

  Розпорядження:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 360-р “Про схвалення Концепції Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки”

  2004 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1649 “Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451 “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1018 “Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 741 “Про затвердження Порядку передачі до архівних установ або підрозділів документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб”

  Постанова Кабінету Міністрів України віцд 31 березня № 408 “Про створення галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ”

  2003 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 1235 “Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року”

  2002 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1742 “Про створення галузевого державного архіву Управління державної охорони”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288 “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України”

  Постанова Кабінету Міністрів Українивід 10 травня № 608 “Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 № 446 “Про затвердження Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2002 р. № 319 “Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 281 “Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 137 “Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям”

  2001 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2001 р. № 1202 “Про вилучення документів з Національного архівного фонду та їх передачу Урядові Федеративної Республіки Німеччини”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2001 р. № 21 “Про передачу документів Національного архівного фонду в дарунок Уряду Федеративної Республіки Німеччини”

  2000 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. № 1479 “Про виділення коштів на реконструкцію приміщення Державного архіву Закарпатської області та перевезення документів Національного архівного фонду”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2000 р. № 1233 “Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України”

  1999 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1716 “Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 – 2005 роки”

  1998 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами”

  1997 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 “Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

  1995 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 “Питання діяльності архівних установ України”

  1992 рік

  Постанови:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 446 “Про державний реєстр національного культурного надбання”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”